‘Groenbeheerders zien onze teams meestal als externe collega’s’

Albert Jan Frederikze
Uitvoerder

Zo schakelt u naadloos tussen zelf doen en uitbesteden

‘Service openbare ruimte’ noemen wij het. Onze veelzijdige dienstverlening voor (semi-)overheden en aanverwante klanten. Specialismen buíten het reguliere onderhoud. Het aanplanten van groenstroken of het aanleggen van gazons. Specialistische boomverzorging. Het plaatsen en beheren van mobiel groen. Het plaatsen van afrasteringen of het inrichten van speelplaatsen. Hagen knippen of bomen snoeien. Japanse duizendknoop uitroeien of eikenprocessierups bestrijden. Cultuurtechnische werkzaamheden uitvoeren of gebieden ecologisch beheren. Wij sluiten naadloos aan bij uw projecten en beheerplannen. Luisteren, organiseren en uitvoeren in een vloeiende beweging. Dat werkt gemakkelijk samen.

Zo doen we dat

Op verzoek

Het gemak van onze service openbare ruimte is dat uw behoefte leidend is. De vraag van dit seizoen. Het maaien van een natuurlijk grasland bijvoorbeeld. Of de ondersteuning waar een actueel onderhouds- of renovatieproject om vraagt. Ook zonder lange termijnafspraken staan wij dagelijks voor u klaar.

Op maat

We stemmen onze aanpak helemaal af op uw manier van werken. Zeker, we brengen onze ervaring mee en weten welke aanpak in veel gevallen effectief is. Of het nu gaat om aanplantwerk of onkruidbestrijding, om een speelplaatsinrichting of cultuurtechniek. Maar maatwerk is leidend. Zo ook bij een pilot met de inzet van Nematoden tegen de Eikenprocessierups.

Op niveau

U mag van ons kennis op niveau verwachten. Juist dát is een reden voor veel gemeenten om onze specialisten bij hun openbare ruimte te betrekken. We beschikken over kennis en ervaring, de vereiste certificeringen en specialistisch materieel. Bijvoorbeeld voor de aanplant van resistente Iepenbomen in Harderwijk.

Menskracht

Voor onze service openbare ruimte zijn er permanent een aantal ploegen in de weer. Met goed opgeleide mensen, zoals bijvoorbeeld voor de bestrijding van de Japanse Duizendknoop. Mensen die zelfstandig oplossingen bedenken, zo nodig ter plekke. En tegelijk wordt er goed contact gehouden met de opdrachtgever, om precies datgene te doen wat er bedoeld was. Want het is eigenlijk altijd maatwerk. Als het nodig is schalen we op, zoals voor het jaarlijkse rondje hagen knippen met 15 man op de begraafplaatsen van Harderwijk.

Materieel

Onze service is onder andere veel gevraagd door onze klanten vanwege het specifieke materieel wat we in kunnen zetten. Voor het zaaiklaar maken en inzaaien van gazons en grasvelden. Voor het maaien en ruimen van kruidenrijke graslanden. En, om nog maar wat te noemen, voor de bestrijding van de Eikenprocessierups. En als we het materieel niet zelf hebben weten we het te vinden in ons uitgebreide netwerk.

Partners

Als LooHorst investeren we regelmatig, maar vooral in specialistisch materieel. Daarnaast maken we gebruik van een aantal vaste partners met materieel wat we verder nodig hebben. Vaste partners, omdat we het werk wel onder onze condities gedaan willen hebben. Dat is vaak minder eenvoudig als het lijkt. Een plantgat goed prepareren met een hydraulische graafmachine is een vak apart. daarom zijn we er wel altijd zelf bij. Ook zijn wij weer vaak de partner van anderen, zoals leveranciers van speeltoestellen. Samen maken we er het beste van.

Innovaties en duurzaamheid

Ook in ons werk komen we steeds een stapje verder met de techniek en innovaties. Zo volgen we nauwlettend de ontwikkelingen van de robotisering en maaien we inmiddels op diverse plekken met maairobots. Met sensortechniek volgen we bodemvochtigheid en de bemestingstoestand, zodat het aantal handelingen beperkt kan worden. Gereedschappen worden zo veel mogelijk met elektrische aandrijving in gezet, goed voor zowel de overlast als het milieu.