Ontwikkeling en realisatie door hoveniersbedrijf Loohorst

‘We zijn gewend ons werk af te stemmen op complexe bouwprojecten’

Erik Hammenga
Hoofd bedrijfsbureau en projectmanagement

Op een dag is haalbaar maken belangrijker dan nog mooier maken

Of het nu gaat om een tuin rond een wooncomplex met parkachtige allure of een functionele groenstrook op gemeentegrond. Of nu commerciële belangen doorslaggevend zijn of maatschappelijke belangen. Maar elk project moet op een dag veranderen van potloodstrepen en ramingen in een concreet plan en van een plan in zichtbaar resultaat. Dát noemen we ontwikkeling en realisatie. Dat doen wij. Op een LooHorst-manier. We zien het als een sport om het u zo makkelijk mogelijk te maken. Om uw oorspronkelijke ideeën werkelijkheid te maken. Om die oplossingen te bedenken die wél binnen planning en budget passen. Om in verbinding te blijven, en samen te werken zonder gedoe. (Over meerwerk bijvoorbeeld.) Bekijk projecten die we zo hebben gerealiseerd.

Zo doen we dat

Gezamenlijke ontwikkeling

In een vroeg stadium denken we met u mee. Op hoofdlijnen als het op hoofdlijnen moet. In detail als het tijd is voor details. Maar altijd met het doel om de haalbaarheid te waarborgen. En als het kan verwachtingen te overtreffen. Geen betere ontwikkeling dan een gezamenlijke.

Besparen zonder verliezen

Ambities en beschikbaar budget bij elkaar brengen. Daar zijn we goed in. Omdat we naar beide goed luisteren – en bedreven zijn geraakt in het bedenken van creatieve oplossingen. Alternatieve oplossingen waarmee de ziel van het ontwerp behouden blijft. Dat is besparen zonder verliezen.

Vooruitdenken

Een briljante oplossing nu, een besparing vandaag, een succes bij oplevering. Het is mooi. Maar wij denken vooruit. Houden rekening met toekomstige kosten van beheer en onderhoud. Dát is luisteren, soms naar vragen die niet hardop gesteld worden. Wij denken graag vooruit.

Ontwerp en planvorming

Voor het ontwerp wordt vaak een landschapsarchitect erbij betrokken door de opdrachtgever. Daar werken we graag mee samen. En daarnaast staan er een aantal ontwerpers voor u klaar die regelmatig partner zijn in onze projecten.

Rekenen en tekenen

Een beproefde methode om te komen tot een optimale verhouding tussen het ontwerp en het beschikbare budget is onze aanpak van ‘rekenen en tekenen’. We zitten daarbij met onze ramingstool letterlijk naast de ontwerper en komen samen tot de beste oplossingen.

Doordachte engineering

Het zorgvuldig ontworpen beeld van de architect wordt door ons met een doordachte en praktische engineering omgezet in een maakbaar plan. Met de focus op een lange levensduur en optimaal functioneren. Een cruciale fase voor het project, waarbij alle onderdelen aan de orde moeten komen. Daarmee scheppen we de voorwaarden voor succesvol groen en een compleet integrale terreininrichting.

Duurzaamheid en circulariteit

Het containerbegrip duurzaamheid wordt tijdens het ontwerp en de planvorming op een haalbare wijze ingevuld. Daarbij hanteren we graag de principes van NLGreenlabel, waar we partner van zijn. Zowel nieuwe producten, als zo mogelijk ook hergebruikte materialen, worden gekozen aan de hand van een goede score op de circulaire ladder. Als het even kan shoppen we op de circulaire marktplaats www.insert.nl waar we co-founder van zijn.

Water, flora en fauna

Inmiddels begint feitelijk elke opgave met een plan voor het hemelwater. Daarvoor hebben we altijd een oplossing, van eenvoudig infiltreren tot geavanceerde retentietechnieken. Parallel daaraan is natuur inclusief bouwen een belangrijk thema. Naast onze eigen opgeleide medewerkers werken we daarin samen met gespecialiseerde ecologen. Zo weten we elk plan in goede banen te leiden.

Werkomschrijving en uitvoeringsplan

Als resultaat van alle voorgaande stappen ontstaat er een gedetailleerde werkomschrijving met een transparante kostenbegroting. Met duidelijke voorwaarden over de kwaliteit en de benodigde garanties. Deze vormen de basis voor de uitvoeringsovereenkomst. Het uitvoeringsplan wordt op basis van de principes van lean management afgestemd op de processen van de opdrachtgever en andere betrokkenen bij onze projecten.