'We bekijken een terrein door de bril van een gebruiker, niet vanuit een contract’

Albert de Koning
Bedijfsleider

We brengen beheerders zowel gemak als beheersbaarheid

Terreinzorg en service is de verzamelnaam voor alle werkzaamheden waarmee wij uw buitenruimte (of binnentuin) in optima forma houden. In die rol zijn we voor bezoekers en bewoners de dienstbare tuinman, voor opdrachtgevers de adviserende partner, en voor iedereen de toeschietelijke dienstverlener die klaar staat om te helpen. We brengen u gemak, omdat wij geheel zelfstandig zorgen voor het gewenste onderhoud. We brengen u beheersbaarheid omdat we u helpen vooruit te kijken en tot de optimale (onderhouds)plannen en budgetten te komen.

Beheersbaarheid is daarbij een belangrijk criterium. Spreiding van werkzaamheden en kosten. Tijdige vervanging van beplanting, buitenmeubilair of verharding aan het einde van de levensduur. Afstemming van werkzaamheden op het seizoen of specifieke omstandigheden op uw terrein. Wij helpen u daarbij. Door te luisteren naar wat voor u belangrijk is. Door onderhoud uit te voeren en rond te kijken met de blik van een beheerder. En door uw plannen en begrotingen te bekijken met de blik van een hovenier. Zo brengen we u gemak en dienstbaarheid.

Zo doen we dat

Beeldkwaliteit gegarandeerd

U wilt er zeker van zijn dat uw terrein er bij ligt zoals u dat voor ogen hebt. In een beheerovereenkomst leggen we gezamenlijk de gewenste beeldkwaliteit vast. Door de buitenruimte te differentiëren naar gewenst kwaliteitsniveau, besteden we uw budget effectief.

Van service verzekerd

Een verzakte tegel. Een loshangende tak. Dode beplanting. Gladheid. Het zijn de kleine incidenten die wij voortvarend oplossen. Op eigen initiatief – omdat we er toch zijn – of na één belletje. Als het nodig is met een 24/7 service. Zo houden we het gehele terrein veilig voor gebruikers en bezoekers.

De begroting onderbouwd

Als beheerder kijkt u vooruit. U wilt onderhoud en vervanging van onderdelen in de buitenruimte zorgvuldig plannen. Wij geven u hiervoor de nodige input, van onze visie op uw terrein tot en met budgetreserveringsadviezen. Zo komt u tot een gedegen meerjarenbegroting.

Partner voor integraal beheer

Voor veel opdrachtgevers is de buitenruimte een wat ongrijpbaar onderdeel van het facilitaire onderhoud. Met de integrale aanpak van terreinzorg&service hebben we daar een passend antwoord op. Met integraal beheer bedoelen we dan ook letterlijk alle facetten van de buitenruimte. Van beplanting tot meubilair, van verharding tot verlichting en van reparaties tot gladheidsbestrijding.

Beeldkwaliteit en beleving

In de basis bestaat het onderhoud uit het dagelijkse, dat wil zeggen verzorgende onderhoud. Daarvoor maken we afspraken over de kwaliteit op basis van het gewenste beeld. Maar de beeldkwaliteit wordt vooral ook gevormd door de technische staat van de inrichting. En dat moet in balans zijn met de verzorging. Want dat zorgt voor de beleving door de gebruikers. Daarom adviseren wij u pro-actief over de noodzakelijke maatregelen en verbeteringen.

Onderhoudscontract en communicatie

Onder elke opdracht voor terreinzorg&service die wij uitvoeren ligt een helder onderhoudscontract. Daarin leggen wij samen met de opdrachtgever alle afspraken vast en is het budget helder. Inclusief de kwaliteitsafspraken, de planning en de contactpersonen. Daarmee is dat tegelijk de basis voor  de aanpak van het werk wat onze vakmensen buiten uitvoeren. Want daar gebeurt het en die kijken vooral door de bril van de gebruiker naar wat er steeds weer nodig is voor een goede beleving. Daarom melden we ons even bij iedere ronde om te horen of er nog iets bijzonders speelt. En we checken regelmatig de klanttevredenheid.

Facilitair beheer buitenruimte; parkmanagement

Steeds vaker kiezen opdrachtgevers ervoor om volledig ontzorgd te worden. Niet alleen door het verzorgend en technische onderhoud. Maar met een compleet facilitair beheer van de buitenruimte, wat ook wel parkmanagement wordt genoemd. LooHorst beschikt, samen met onze partners, over software -en inventarisatiemogelijkheden om dit geheel voor de opdrachtgever te regelen. Daarbij worden de benodigde budgetten voor zowel beheer als (her-)investeringen voor de lange termijn in beeld gebracht.