Groen bouwen

Ontwikkelingen in groen bouwen door LooHorst

Bijdragen aan groen bouwen is voor LooHorst een belangrijk aspect van de dienstverlening geworden. Dat krijgt vorm op allerlei onderdelen van de buitenruimte en gebouw gebonden groen. Bijvoorbeeld middels natuurinclusief ontwerpen, inrichten van groene daken en leef daken, groene gevels middel het eigen systeem Virtoria GevelGroen,  flora&fauna voorzieningen etc. Inmiddels is dit een bijzondere expertise geworden binnen LooHorst.

Aandacht van ontwikkelaars en bouwers

Tot voor kort hadden ontwikkelaars en bouwers weinig aandacht voor groen en het thema natuurinclusief bouwen. En natuurbescherming had weinig aandacht voor de bouw. Het waren twee aparte werelden. Dat is erg aan het veranderen, want de wijze waarop de mens het landschap vormgeeft, bepaalt in belangrijke mate het voorkomen van planten en dieren. Dat geldt ook voor het bebouwde gebied. Bebouwing droeg vaak bij aan het verlies van biodiversiteit in algemene zin. Maar steeds vaker biedt bouwen ook kansen voor natuurinclusiviteit. Allerlei planten en diersoorten kunnen daarvan profiteren. Voor sommige soorten zijn onze steden en dorpen zelfs het belangrijkste leefgebied. Bekend zijn de gierzwaluw, huismus en gewone dwergvleermuis, die alle succesvol gebruik maken van de gebouwen waarin wijzelf leven en werken. Het zelfde geldt ook voor allerlei insecten, vlinders etc.

Woon- en werkomgeving

Daarnaast wordt er met het aanleggen van daktuinen en groene gevels steeds meer toegevoegde waarde geleverd aan het woon en werkklimaat in de bebouwde omgeving. Vergroenen inmiddels een integraal onderdeel uit van de aanpak van veel architecten. Groene leefdaken, natuurdaken en flora&fauna voorzieningen zijn de afgelopen decennia technisch compleet doorontwikkeld en worden op grote schaal toegepast. Daarom dit ook een substantieel deel uit van de activiteiten van LooHorst Dak- en Gevelgroen.

Na de daken worden nu ook de gevels groen

De volgende stap is dat de groene gevels een zelfde mooie ontwikkeling gaan krijgen. Daarin bleek er uit onderzoek nog een flinke weg te gaan. En dan met name voor duurzame groene gevels voor de buitenruimte, met een lange levensduur. En dat heeft LooHorst er toe gebracht om met een eigen ontwikkeling op de markt te komen. Gebaseerd op eenvoud, robuustheid, goede vormgeving, haalbaar onderhoud en beperkt waterverbruik. En daarmee is het idee geboren van Virtoria GevelGroen!

Bekijk Virtoria GevelGroen

 

Virtoria Gevelgroen

Virtoria Gevelgroen