Groen bouwen

Ontwikkelingen in groen bouwen door LooHorst

Bijdragen aan groen bouwen is voor LooHorst een belangrijk aspect van de dienstverlening geworden. Dat krijgt vorm op allerlei onderdelen van de buitenruimte en gebouw gebonden groen. Bijvoorbeeld middels natuurinclusief ontwerpen, inrichten van groene daken en leef daken, groene gevels middel het eigen systeem Virtoria GevelGroen,  flora&fauna voorzieningen etc. Inmiddels is dit een bijzondere expertise geworden binnen LooHorst.

Practice what you preach: groene en circulaire nieuwbouw LooHorst Ederveen

De nieuwbouw van LooHorst in Ederveen is één grote expirience voor circulair en groen bouwen geworden. Met opvallende groene gevels van zowel het Virtoria GevelGroen systeem en een grote verscheidenheid aan klimplanten en klimsystemen.

Bekijk de video hier onder voor een rondleiding door en om het het nieuwe pand:

Aandacht van ontwikkelaars en bouwers

Tot voor een aantal jaren gelden hadden ontwikkelaars en bouwers nog weinig aandacht voor groen en het thema natuurinclusief bouwen. En natuurbescherming had weinig aandacht voor de bouw. Het waren twee aparte werelden. Dat is snel veranderd en het zijn nu hot-topcs geworden. De de wijze waarop de mens het landschap vormgeeft, bepaalt in belangrijke mate het voorkomen van planten en dieren. Dat geldt ook voor het bebouwde gebied. Bebouwing droeg vaak bij aan het verlies van biodiversiteit in algemene zin. Maar steeds vaker biedt bouwen nu juist kansen voor natuurinclusiviteit. Allerlei planten en diersoorten kunnen daarvan profiteren. Voor sommige soorten zijn onze steden en dorpen zelfs het belangrijkste leefgebied. Bekend zijn de gierzwaluw, huismus en gewone dwergvleermuis, die alle succesvol gebruik maken van de gebouwen waarin wijzelf leven en werken. Het zelfde geldt ook voor allerlei insecten, vlinders etc.

Woon- en werkomgeving

Daarnaast wordt er met het aanleggen van daktuinen en groene gevels steeds meer toegevoegde waarde geleverd aan het woon en werkklimaat in de bebouwde omgeving. Vergroenen inmiddels een integraal onderdeel uit van de aanpak van veel architecten. Groene leefdaken, natuurdaken en flora&fauna voorzieningen zijn de afgelopen decennia technisch compleet doorontwikkeld en worden op grote schaal toegepast. Daarom dit ook een substantieel deel uit van de activiteiten van LooHorst Dak- en Gevelgroen.

De daktuinen, het dakpark en groene gevels op en aan de parkeergarage en de ‘ondergrondse’ supermarkt van het High Park Arnhem

Na de daken worden nu ook de gevels groen

De volgende stap is dat de groene gevels een zelfde mooie ontwikkeling gaan krijgen. Daarin bleek er uit onderzoek nog een flinke weg te gaan. En dan met name voor duurzame groene gevels voor de buitenruimte, met een lange levensduur. En dat heeft LooHorst er toe gebracht om met een eigen ontwikkeling op de markt te komen. Gebaseerd op eenvoud, robuustheid, goede vormgeving, haalbaar onderhoud en beperkt waterverbruik. En daarmee is het idee geboren van Virtoria GevelGroen!

Bekijk Virtoria GevelGroen

Groene gevels nieuwbouw Ederveen augustus 2023

De rol van LooHorst in groen bouwen

Bij LooHorst zijn we verregaand gespecialiseerd in de terreinen en tuinen rond, op en aan gebouwen. Met duurzaamheid en circulariteit als basisvoorwaarden. Tuinen waarbij het niet alleen draait om het hovenierswerk, maar ook om alle ander disciplines. Van hout en metaal – om maar ‘ns wat te noemen – tot engineering en waterinfiltratie. Tuinen die we samen met de ontwerper bedenken, passend en metend binnen de ruimte die de buisinescase over laat. Terreinen, tuinen en daktuinen die we tussen de (bouw)bedrijven door aanleggen. Niet zelden nét voor de oplevering.

Veelal starten projecten al in het ontwerpstadium met het bedenken van de juiste natuur inclusieve voorzieningen, samen met uw of onze ecoloog. Daarna staat inmiddels het thema waterretentie en infiltratie, op de daken of in het terrein, met stip op twee. Vervolgens participeren we graag in het bouwteam met de engineering van de plannen van de landschapsontwerper. Integraal, mat alle voorkomende onderdelen dus. In een proces van tekenen&rekenen om de projecten met de juiste kwaliteit maakbaar te maken, binnen de budgettaire kaders. We luisteren, werken samen, bedenken, stellen voor, passen aan. En realiseren. Samen met de ontwerper, met een hart voor groen. Voor bouwers en ontwikkelaars die meer te doen hebben dan oeverloos discussiëren over tuinen, is dat ideaal. We luisteren gewoon. En lossen het op.

Maak een afspraak over groen bouwen >