Groene leefomgeving bij Spoorblok Cartesius in Utrecht

Het Spoorblok is een wooncomplex in de Cartesiusdriehoek, het voormalig spoorcomplex tussen de lijn naar Amsterdam, het rangeerterrein en de Cartesiusweg. In de Cartesiusdriehoek moeten uiteindelijk circa 2400 woningen verrijzen. Daarmee is het na de Merwedekanaalzone de grootste bouwlocatie in de stad. Dit deelproject omvat 242 woningen, verdeeld over vijf geschakelde bouwblokken in een langgerekte u-vorm langs het spoor en twee losse woonblokken aan de open parkzijde. Belangrijkste leidraad in de architectuur is de uiting van een meer stedelijke oriëntatie aan de buitenrand van het plangebied versus een zachter, intuïtiever en groener karakter aan de zijde van het Cartesiuspark.

Groene leefomgeving

Het overkoepelende motto is hoog stedelijk wonen in een parkachtige omgeving met een gezonde en groene leef kwaliteit. De woonblokken zijn gegroepeerd rondom een binnentuin, die als collectieve buitenruimte voor de bewoners is bestemd, maar die zijn levendigheid en doorspoeling ook dankt aan de gelijktijdige toegangs- en doorgangsfunctie naar de woongebouwen. In het midden ontstaat een binnentuin. Het landschapsplan voor de binnentuin is nauw afgestemd met de groenarchitectuur van de gevels.

 

Projectdetails

Dienst
Ontwikkeling&Realisatie
Opdrachtgever
Keystone Vastgoed/Wessels Zeist
Ontwerper
OPL Architecten/StadWaterLand
Omvang
5000 m2
Uitvoering
Najaar 2023

Groen met biodiversiteit en aansluiting op de omgeving

De opgave voor LooHorst was om het landschapsplan van OPL uit te werken in een uitvoeringsplan. Daarbij waren de kaders van de gemeente voor het gehele gebied in grote mate richtinggevend. Maar ook de stadsecoloog was een belangrijke gesprekspartner. De uitwerking heeft geresulteerd in een beplanting met veel groen met een natuurlijk karakter, een padenstructuur van halfverharding die het geheel een landschappelijk karakter geeft en de nodige bomen voor de verticale structuur. Het geheel is qua techniek en gewicht passend gemaakt op de constructie van de onderliggende parkeergarage. Ook de omliggende omgeving en infrastructuur wordt bij het geheel betrokken. Inmiddels is de realisatie gestart met het nodige grondwerk, waaronder het upgraden van de aanwezige grond middels uitzeven en grondverbetering.

Waterstand op het dak verminderen

Door middel van een vlottersysteem word het waterpeil op het dak ingesteld. Vanuit het vlottersysteem worden kunstof triangels van Optigroen aangebracht. Zo onstaat er in de lavalaag een vrije ruimte om het water op een snelle manier uit te laten vloeien op het dakoppervlak.

Om bij hevige regenval te voorkomen dat de waterstand op het dakoppervlak te hoog word, is er een drainslag aangebracht, deze gaat het overtollige water(boven het ingestelde waterpeil bij de vlotters) via de drainslang afvoeren. Voor nu word deze afvoer aangesloten op het HWA riool, maar in de toekomst worden er voor het gebouw wadi’s gemaakt en de afvoer word dan op de wadi aangesloten.

Halfverharding in de groene leefomgeving

De paden op de daktuin worden voorzien van Komex halfverharding. Deze word in twee kleuren aangebracht. Voor de  hoofdpaden word de halfverharding in een naturel kleur aangebracht en voor de secundaire paden is gekozen voor een gele kleur. Ook zijn de paden zo ingericht, dat deze toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers.
Halfverharding is goed beloop of berijdbaar en is waterdoorlatend. Tevens is het een duurzaam alternatief ten opzichte van tegels en heeft een sierlijke uitstraling.