Daktuin, park en terrein Hier! in Amersfoort

HIER! wil zeggen veelzijdig wonen in Amersfoort. Op Zangvogelweg aan het Valleikanaal is een veelzijdig appartementencomplex gerealiseerd. Dichtbij de prachtige, historische binnenstad van Amersfoort met haar vele winkel- en uitgaansgelegenheden en andere voorzieningen.  HIER! bestaat uit twee gebouwen, een woontoren van ca. 23 meter aan het Valleikanaal en een woontoren van ca. 60 meter hoog aan de Zangvogelweg. Beide gebouwen worden omgeven door een parkachtige omgeving.  Ook biedt HIER! ruimte aan maatschappelijke functies in de plint van het gebouw.

Het ontwerp

Profund Vastgoedontwikkeling bv, de ontwikkelaar van dit appartementencomplex, liet Bouwbedrijf van de Ven het bouwen. Dit complex zal door de Alliantie worden verhuurd. Eentien Architecten, in samenwerking met IMOSS bureau voor stedebouw, ontwierp het complex als geheel en de groene buitenruimten op en rond het complex. Het complex is goed opgenomen in de groen-blauwe ruimte parallel aan het Valleikanaal. LooHorst heeft het oorspronkelijke gedachtegoed behouden en technisch uitgewerkt door het project te engineeren.

De samenwerking tussen Eentien Architecten en IMOSS bureau voor stedebouw is een belangrijke factor in het ontwerp van het complex. Het complex is goed opgenomen in de omgeving, dankzij de samenwerking met LooHorst.

Uitdagingen

Eén van de meest uitdagende en opmerkelijke aspecten van dit project was het creëren van een prachtige daktuin met bomen, groenvakken en verblijfsruimte. Deze daktuin is een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit in de omgeving. Ook het natuurinclusieve terrein met o.a. de aanleg van een kikkerpoel was een uitdaging.

Projectdetails

Dienst
Ontwikkeling&Realisatie
Opdrachtgever
Profund Vastgoedontwikkeling/Van de Ven
Ontwerper
Eentien/IMOSS
Omvang
6000 m2
Uitvoering
Najaar 2023

Diversiteit aan inrichtingslementen

Een uitdagend onderdeel van dit project is de veelheid aan verschillende inrichtingselementen op zowel de daktuin al het terrein. Op het parkeerdek worden verschillende vakken met forse zitranden aangebracht, die worden voorzien van een fraaie beplanting met bomen, heesters en vaste planten. Op het parkeerdek vindt waterretentie plaats wat tegelijk de watervoorziening voor de beplanting gaat vormen. Daar omheen komt veel ruimte met een mooie verharding als gebruiksruimte voor de bewoners. Daarnaast wordt een leuke speelplek in gericht. En het terrein wordt voorzien van de nodige looppaden en  water- en groenvoorzieningen met een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit. In lijn met de duurzaamheidsdoelstellingen maken we gebruik van actuele technieken, waaronder een watervoerende laag. Deze houdt het regenwater op het dak vast en wordt hergebruikt voor het bewateren van de beplanting.

De start is gemaakt

Met het aanbrengen van de van de watervoerende laag en de eerste plantvakken op het parkeerdek is de eerste start van het project gemaakt. Een interessante logistieke uitdaging om alle onderdelen en elementen op het juiste moment en met passend materieel op hun plek te krijgen.

Zitranden plaatsen

Het plaatsen van de zitranden, die tegelijk de plantvakken vormen, is een precies werkje. Met name omdat de deels ovale vormen exact uit moeten komen om het gewenste beeld van de ontwerper te realiseren.

Contouren

Inmiddels zijn de eerste contouren van het daktuin gedeelte zichtbaar geworden. Het lijnenspel met de zitranden en de verhardingen komt daarbij goed tot zijn recht.

Park gedeelte

Aansluitend op de daktuin wordt het park gedeelte aangepakt. Daarmee wordt het geheel goed geïntegreerd in de omgeving.