‘Wat voor uitdaging we ook tegenkomen, we houden ons gezamenlijke doel in het oog’

Reinald van Ommeren
Directeur

Uitdagende projecten of alledaags onderhoud: de relatie maakt het verschil

Als u kennismaakt met LooHorst, maakt u kennis met mensen. Verbinders, bedenkers en makers die graag samenwerken. Specialisten. Harde werkers die u graag een glimlach bezorgen. En die daar steeds weer in slagen – lees de klantverhalen maar – door met aandacht te luisteren en rake oplossingen te bedenken. Want als planning, budget, technische voorwaarden of locatie een uitdaging worden, komt het aan op de relatie. Niet op wat wij kunnen alleen, maar wat wij samen willen. En dan staat verbinding voor ons voorop. Verbinding tussen u en ons. Tussen uw onmogelijkheden en onze mogelijkheden, uw uitdaging en onze ideeën, uw kaders en onze creativiteit. Als díe verbinding er is, volgen de beste resultaten. Inclusief een glimlach bij u en de betrokken partners, medewerkers én gebruikers van de buitenruimte. Zullen we persoonlijk kennismaken?

'Het verhaal van LooHorst anno 2020' (interview door Stad In Bedrijf)

LooHorst ‘We luisteren’

‘Als je ons wilt leren kennen, moet je natuurlijk weten wat we doen. Maar minstens zo belangrijk is dat je weet wie we zíjn. Want juist dat maakt voor onze opdrachtgevers het verschil.

We luisteren naar alle eisen en wensen. Beperkingen zijn voor ons even uitdagend als ambities. We zijn creatief genoeg om andere oplossingen te bedenken. Dat geeft een opdrachtgever het gevoel dat er naar hem geluisterd wordt, écht geluisterd. Dat we voortdurend in verbinding zijn met elkaar. Da’s typisch LooHorst.’

Lees het hele verhaal
Betrokken vakmensen

Het verhaal van LooHorst is vooral ook een verhaal van betrokken vakmensen. We bestaan sinds 2004 en wat typerend is: sinds die tijd zijn we flink gegroeid met zowel ervaren vakmensen als leerlingen en mensen uit andere doelgroepen. En allemaal werken ze bij ons met een glimlach, omdat ieders talent bij ons wordt gewaardeerd. Onze mensen houden van projecten met een uitdaging, waarin we soms hard moeten rennen of creatieve oplossingen moeten bedenken om onze opdrachtgever te helpen. Dat levert gezonde spanning op en vooral veel plezier in het team. De resultaten die we boeken, de glimlach bij onze opdrachtgever, de gezamenlijke leerervaring: ze zijn van ons samen. Iets van ons allemaal. En dat vinden we belangrijk. Want waar mensen aan een project werken, moeten ze dat vooral met plezier doen.

Innovaties en nieuwe technieken

Bij LooHorst beseffen we als geen ander dat ontwikkelingen snel gaan. Met alle mooie, nieuwe mogelijkheden van dien. Daarom wordt doorlopend geïnnoveerd en ingespeeld op nieuwe technieken. Zo wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van robots voor het maaien van gazons. Met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van GPS en beveiliging zijn deze ook steeds beter toepasbaar in semi-openbare ruimten. Voor de sturing van de nazorg bij bomen en dak- en gevelgroen gebruiken we sensortechniek. Daarmee sturen we zowel op het juiste tijdstip als ook op de beperking van waterverspilling. Een ander voorbeeld is de pilot voor het bestrijden van de Eikenprocessierups met Nematoden. Een kansrijke ontwikkeling, met een beperkte nevenschade op ander soorten, samen met BASF.

‘Een project dat slaagt, herken je aan wederzijdse betrokkenheid’

Erik Hammenga
Hoofd bedrijfsbureau en projectmanagement

Engineering, werkvoorbereiding, projectmanagement, uitvoering: alles draait om samenwerking

De beste oplossingen, specialisten en producten kunnen een project niet succesvol maken, als de samenwerking ontbreekt. Samenwerking is iets anders dan alles samen doen. Samenwerking is samen werken vanuit hetzelfde doel, waarbij een ieder zich daadwerkelijk verantwoordelijk voelt voor zijn stuk. Dat gevoel is niet te koop. Het is commitment, eigenaarschap. Je hebt het, of je hebt het niet. We werken het liefst samen met mensen die dat vanzelfsprekend vinden.

‘Het is belangrijk om bij de uitvoering te blijven luisteren naar én inspelen op elkaar’

Albert de Koning
Bedrijfsleider

Onze certificaten, partnerschappen en sponsoring
Duurzaamheid, circulair en maatschappelijk verantwoord werken zit in de genen bij de mensen van LooHorst. Dat tonen we aan met de nodige certificaten, partnerschappen en sponsoring. En die zijn nodig omdat de klant erom vraagt. Maar nog belangrijker is dat het niet blijft bij woorden, maar omgezet wordt in daden. En dat wordt iedere dag door onze mensen gedaan. Elke dag een beetje beter worden dus!