‘Wij planten bomen met zorg, waardoor ruim 99,5 procent (!) aanslaat’

Henk Schouten
Uitvoerder

Wat boomverzorging voor ons betekent

De juiste boom, op de juiste plaats, met het juiste onderhoud. Bij LooHorst hebben we liefde vóór en verstand ván bomen. We zien het als onze missie om bomen bij aanplant honderd procent succesvol te laten zijn, en door middel van goed beheer bomen in stand te houden. De kennis en ervaring van onze gecertificeerde European Tree Workers is daarbij waardevol. Natuurlijk begint ook boomverzorging met luisteren naar u. Naar uw plannen en ideeën voor nieuwbouw bijvoorbeeld of naar uw belangen als beheerder. Naar, kortom, de factoren die voor ú het succes van boomverzorging bepalen. Daaraan voegen we onze kennis van bomen en onze visie op uw vraagstuk toe. Zo realiseren we samen de juiste boom, op de juiste plaats, met het juiste onderhoud.

Zo werken wij

We begrijpen u

Uw vraagstuk rond een boom zien we graag in het licht van uw visie en uw ambities. Wetend dat die voor een projectontwikkelaar anders zijn dan voor een gemeente, en dat een bouwer andere belangen heeft dan een bewoner. We begrijpen u.

We begrijpen de boom

Kennis van bomen helpt ons te begrijpen wat de mogelijkheden zijn. Is het de juiste boom op een goede standplaats? Welke verzorging heeft een boom nodig? Welke risico’s brengt een boom met zich mee? Waarom floreert een boom – of juist niet? Het begrijpen van de boom helpt de beste oplossing te bedenken.

We begrijpen de locatie

Elke boom zien we in relatie tot zijn locatie. Of: toekomstige locatie. Niet elke boom gedijt op elke plaats. Door aandacht te geven aan de juiste locatie, of door de plantplaats te verbeteren, vergroten we de kans op succes. In sommige gevallen door de boom een nieuw leven te geven op een andere plek.

Bomen planten: met nazorg en garantie!

Duurzaam bomen aanplanten betekend eerst altijd een goede plantplek als basis. Met alles wat nodig is om de bomen een lang leven te bezorgen. Vervolgens is nazorg een must. Wij gaan voor een score van 99,9% aan succesvol groeiende bomen met onze nazorg en garantie. Daarvoor zijn we gedurende het gehele groeiseizoen in de weer met monitoring en nazorg, o.a. met sensoren voor vochtmeting op afstand.

Begeleiden en verzorgen

Gedurende het bomenleven is er een wisselende behoefte aan begeleiding en verzorging. In de jeugdfase is dat vooral begeleiding naar de permanente kroon. Daarna verzorging in het kader van de conditie van de boom en de boomveiligheid. Ook op dit punt ontzorgen wij onze klanten en leggen alles wat nodig is vast in online beheerssystemen.

Verplanten

Het komt in ons dicht bevolkte landje regelmatig voor dat een boom ‘in de weg’ staat. Dan is verplanting vaak een goede optie. We starten met een haalbaarheidsonderzoek. Vervolgens wordt de boom vroegtijdig geprepareerd om hem verplantbaar te maken. Voor de verplanting zijn verschillende technieken beschikbaar, waarmee er veel ervaring is opgebouwd door de boomverzorgers van LooHorst. Na de verplanting is veelal een periode van 3 tot 5 jaar nodig om de gehele actie succesvol te maken.

Circulair verplanten van bomen en groen: www.insert.nl

Circulair werken word de norm. Als groene co-founder van de circulaire marktplaats Insert zien we het als onze missie om voor zoveel mogelijk verplantbare bomen en herbruikbaar groen een nieuwe plek te vinden. Daarom hebben we ook het initiatief genomen om de boomadviseurs te betrekken bij dit proces. Daarmee komen we circulaire groene materialen zo vroeg mogelijk op het spoor. Daarvoor is er nu een Insert Kwaliteitslabel ontwikkeld. Dat geeft de nieuwe eigenaar een maximale kans op resultaat.