header-boom

Bomen & Boomverzorging

Bomen zijn de duurzame dragers van groen naar de volgende generaties! Dat is onze visie. LooHorst houdt van bomen en de verzorging ervan vormt een belangrijk onderdeel van onze activiteiten. Wij gaan uit van duurzaamheid, vanaf de jonge boom op de kwekerij, via vakkundig beheer tot en met het eindstadium

PLANTPLAATSINRICHTING

De plantplaats voor een boom is naast de soortkeuze de belangrijkste basis voor een goede ontwikkeling. De vuistregel voor bomen is; 1 m3 kwalitatief goede doorwortelbare bodem per te verwachten groei-jaar. Als dit niet kan, moeten we toch streven naar het best haalbare. Bijvoorbeeld met een bomengranulaat. In veel gevallen is het uitgangspunt ‘minder, maar beter’ een goede basis. Door innovatieve ideeën is er vaak meer mogelijk dan vooraf wordt gedacht.

NIEUWE AANPLANT

LooHorst draagt zorg voor de gehele leefloop van de boom, wat begint met een zorgvuldige en professionele aanplant. Dit zorgt ervoor dat de boom generaties lang kan groeien. En in combinatie met een zorgvuldig onderhoud en juiste nazorg weet LooHorst over het geheel een aanslagpercentage van meer dan 99,5% te behalen! Onze zeer ervaren Treeworkers weten elke boom op de juiste wijze te planten.

NAZORG & NO RISK TREE GARANTIE

Nazorg is ten alle tijden op maat , in aansluiting op de lokale situatie. In grote lijnen bestaat deze nazorg uit controles, water geven, bemesting, snoei en in een later stadium ook uit het verwijderen van overbodig geworden voorzieningen. Als u absoluut geen risico wilt lopen en gegarandeerd gezonde bomen wilt hebben, adviseren wij ons ‘No Risk Tree’-concept toe te passen. Dit concept is geldig gedurende de gehele periode van nazorg en bied een absolute garantie op eventuele uitval en daardoor geen risico’s en minimale zorgen. Zo bent u ervan verzekerd na drie jaar de bomen te hebben die u als eindbeeld voor ogen had.

Voor meer informatie over de NO-RISK-TREE klikt u hier

HANDBOEK BOMEN

Het Handboek Bomen van het Norminstituut Bomen (voorheen KBB) omvat gestandaardiseerde kwaliteitseisen, richtlijnen en normen die van toepassing zijn bij de uitvoering van werkzaamheden in, rond en met bomen. LooHorst is licentiehouder van dit systeem en committeert zich daarmee aan de uitgangspunten van het handboek.

Henk de Groenspecialist

Henk Schouten is een LooHorstman van het eerste uur en is al sinds het begin van voorganger Drielanden van de partij. Als uitvoerder op het gebied van onderhoud en de senior bomenspecialist kan Henk u alles vertellen over het reilen en zeilen binnen zijn vakgebied.

“Als de klant problemen heeft met een boom of ze hebben advies nodig, weten ze precies wie ze moeten bellen, en dat is een stukje klantvertrouwen en kwaliteit!”

VERPLANTEN GROTE BOMEN

Verplanten van grote bomen zijn projecten waar veel kennis en ervaring voor nodig is; het verplantproces is vaak erg complex. Per boom en situatie kijken wij wat de beste methode van verplanten is. Bij ieder project berekenen we de inzet van het juiste materieel aan de hand van hijsafstand, gewicht, bodembelastbaarheid en andere belangrijke factoren. Een zorgvuldige preparatie van zowel de kroon als het wortelgestel optimaliseert de kans op een geslaagde verplanting. Voor het hijswerk werken wij samen met een aantal gespecialiseerde en ervaren kraanbedrijven. De zwaarste boom die we tot heden succesvol heb verplant woog maar liefst 80 ton.

Machinaal verplanten passen we toe bij bomen tot een maat van circa 35-40 (afhankelijk van soort, plaats en conditie). LooHorst beschikt over diverse verplantmachines van het type Tree-Spade of vergelijkbaar, geschikt voor een kluitdiameter tot ruim 2 meter. Dit is een zeer efficiënte methode als de boom, de plantplek en de transportroute daarvoor geschikt zijn. Wij kunnen op deze manier vaak zo’n 10 tot 20 bomen per dag verplanten.

De juiste nazorg is onontbeerlijk en duurt volgens ons minstens 5 jaar.

VERPLAATSBARE BOMEN/BOOMBAKKEN

Jammer genoeg is Nederland op bepaalde plaatsen zo verdicht dat er geen ruimte is voor het planten van bomen. Dat nou juist vaak op de plaatsen waar veel mensen samenkomen en groen een belangrijke rol speelt. Voor deze plaatsen zijn boombakken en verplaatsbaar groen een mooie oplossing. LooHorst heeft ervaring met meerdere typen boombakken. Dit kan zijn staal, beton, hout, kunststof of andere materialen. Wij werken samen met een aantal flexibele fabrikanten die verregaand kunnen inspelen op maatwerk. Per boomsoort adviseren wij wat de goede opbouw van substraten is.

 

ARBRETIO® BOOMPLANTWIGGEN

De merknaam voor de boomplantwiggen van LooHorst Landscaping. De naam is een samenvoeging van arbor (boom) en accretio (groeikracht).

De Arbretio® is een houten wig die vlak voor het aanplanten van de boom horizontaal in de kluit wordt aangebracht met eenvoudig handgereedschap. De wiggen dienen als kluitverankering voor de boom. Doordat de wiggen zich gedragen als wortels, is de rotatie van de kluit in het plantgat minimaal ten opzichte van andere methoden, wat de aanslag van de bomen aanmerkelijk bevordert.

Voor meer informatie over de Arbretio Boomplantwig klikt u hier

pijl

EXTREME EN GETHEMATISEERDE BOMEN & BEPLANTING

Hoe creëer je het beeld van een savanneboom, een taiga of een scheve woudreus in de Nederlandse buitenlucht? Voor die vraag werd LooHorst ingezet door het ontwikkelteam van Wildlands, het nieuwe dierenpark in Emmen. In de loop van het project is gedurende 4 jaar een enorme ervaring opgedaan met het ‘bijzonder maken’ van gewone bomen. Dit vroeg om een intensief selectieproces vooraf op vaak ongebruikelijke plekken. Hele grote Gleditsia’s zijn omgevormd naar ‘door giraffen’ kaalgevreten en verwaaide savannebomen. En diverse soorten, ook vaak in hele grote maten, zijn langdurig voorbereid om in een scheef geplaatste toestand een natuurgetrouw beeld op te leveren.

Voor het oerwoud als geheel is een bijzonder 5-lagensyteem van beplantingen aangebracht. Met alle uitdagingen voor verzorging daarbij. Uitval?…..nagenoeg nihil! De ontwikkelingen en opgedane ervaringen zijn uitstekend toepasbaar op allerlei andere plekken. Denk aan een speeloerwoud of een gethematiseerd park.

TROPISCHE BOMEN

In het regenwoud maken bomen een fors deel uit van de groen massa. In allerlei hoogten en ongelofelijke veel variëteiten. Voor de ca. 2 ha tropische kassen van Wildlands is LooHorst een belangrijke partner geweest voor het bedenken en aanbrengen van de beplantingen. Samen met specialisten uit Denemarken en Costa Rica, waar veel van de beplantingen vandaan zijn gekomen. Daarbij lag de focus op een zo goed mogelijk functionerend ecosysteem. Dat vergt meer dan alleen het leveren en aanbrengen van bomen.

Voor de plantplekken is een specifiek substraat ontwikkeld, wat zo veel mogelijk de oerwoudomstandigheden imiteert. Uiteraard is ook de klimaatbeheersing van de kas van essentieel belang. Waanzinnig om dan ook bomen in een half jaar te zien verdubbelen qua lengte! LooHorst heeft een fantastische ervaring opgedaan met deze wel heel bijzondere bomen en planten. Wie heeft de volgende uitdaging voor ons op dit vlak?

BOOMVERZORGING & SNOEIEN

Vrijwel iedere boom heeft begeleiding van de groei nodig. Dat gebeurt o.a. door snoeien, het verwijderen van slechte of dode takken en het sturen van de habitus. Maar ook door plantplaatsverbetering als dat nodig is. Daarnaast is verzorging in het kader van de boomveiligheid een belangrijk specialisme. Een ‘Visual Tree Assessment’ (VTA inspectie) is een goed hulpmiddel om boomeigenaren te informeren over de veiligheidssituatie van het bomenbestand. Bij geconstateerde gebreken geeft nader onderzoek meer inzicht in de te nemen maatregelen.

LooHorst is gecertificeerd als Groenkeur Boomverzorging en hanteert de uitgangspunten van het ‘Handboek Bomen’, gecomplementeerd met onze eigen verworven kennis en ervaring. Wij hebben dan ook een ruime groep gecertificeerde European Treeworkers in dienst en zijn inzetbaar voor alle vormen van verzorging. Van bodem en standplaats tot in de hoogste toppen.

 

EIKENPROCESSIERUPSBESTRIJDING

De Eikenprocessierups (Thaumetopoea processionea) is een larve van de Eikenprocessierupsvlinder en staat bekend als een jaarlijks terugkerende plaag voor eiken. Deze rupsen zitten vooral op de zonnige kant van eikenstammen en vormen in grote groepen een heuse plaag. Naast het feit dat de boom wordt aangetast veroorzaken deze rupsjes ook een gevaar voor de gezondheid van omwonende en spelende kinderen. De rups is bedekt met een laag van brandharen welke door de wind worden verspreid en in contact kunnen komen met wandelaars of fietsers. De stoffen die van de haren afkomen veroorzaken een allergie lijkende huiduitslag, zwellingen, rode ogen en vooral een heleboel jeuk.

Daarom word omwonende dan ook altijd gevraagd een melding te doen wanneer de rupsen zijn gesignaleerd. Wij bestrijden dan (net als voorgaande jaren) deze groepen door middel van het wegzuigen in units. Dit uiteraard goed beschermt door een afgesloten pak zodat onze medewerkers niet zelf in contact komt met de haartjes van de rupsen.   Er is gekozen voor deze manier van bestrijden omdat dit het minste gevolgen heeft voor de boom en andere insectensoorten, wat met name bij gif wel het geval is.

Projecten

DCIM100MEDIADJI_0020.JPGGroen op hellend dak Zwolle

Hemmink B.V. levert producten, oplossingen en concepten van ruim 25 sterke merken die toegepast worden in de (woning)bouw en industrie. De producten en...

De-Luifel-artist-impressie-ABB-ABBBouwgroep-1440x600(Dak-)tuin en terrein De Luifel Philadelphia Amstardam

LooHorst maakt de (dak-)tuin en het terrein voor Zorgcomplex De Luifel in Amsterdam. Dit is ...

MIX-architectuur-Ede-Simon-Stevinkazerneterrein-de-Verbinding-storytelling4Daktuin Verbinding Ede voor Bouwbedrijf van Ree Bouwbedrijf

Op de voormalige Simon Stevin Kazerne bouwt van Ree een fraai appartementencomplex met architectuur van Mix Architecten. Mix noemt het een 'Markant...