Daktuinen en terrein De Groene Steegjes in Utrecht

LooHorst realiseert de complete buitenruimteinrichting op en rond het project de Groene Steegjes in Utrecht.

Het plan geeft ruimte aan 49 betaalbare koopwoningen en 35 vrije sector koopwoningen. Aan de randen tref je statige en formele bebouwing die 3 tot 4 bouwlagen hoog zijn met daarachter een groene, informele binnenwereld met 2 tot 3 laagse hofbebouwing. Aan de kanaalzijde komen prachtige 4-laagse kadewoningen met weids uitzicht over het Amsterdam Rijnkanaal. De  beneden-bovenwoningen hebben allen een eigen voordeur grenzend aan het openbare gebied.

De naam De Groene Steegjes verwijst naar het fijne netwerk van groene steegjes die dit plan rijk is. De steegjes nodigen uit tot spelen, ontdekken en ontmoeten. Ieder steegje heeft haar eigen thema en komt uit op een gezellig pleintje. Het plan zet hoog in op duurzaamheid, klimaatbestendigheid, hittestress en biodiversiteit. Bij Van Wanrooij wil dat zeggen: energie neutrale woningen, bewust materiaalgebruik, bomen in de volle grond, groene daken, insectenhotels, nestkasten en een ‘muurvaren-muur’. Ook is er een zeer verfijnd systeem voor het opvangen, bufferen, infiltreren en vertraagd afvoeren van regenwater.

Met de aanleg van de daktuin- en terreininrichting maken wij een groene en informele wereld op en binnen dit pand.

Met de aanleg van groene daken rond de zonnepanelen is de eerste fase voor LooHorst in gang gezet.

 

Projectdetails

Dienst
Ontwikkeling en Realisatie
Opdrachtgever
Bouwbedrijf Van Grootheest Bouw i.o.v. Van Wanrooij Ontwikkeling
Ontwerper
Felixx
Omvang
6.500 m2
Uitvoering
@024 en aansluitend nazorg

Opwaardeerpakketten en gezamenlijke ruimten voor de bewoners

Een bijzonderheid aan dit project is de veelheid aan eigen tuinen voor de bewoners. Met de mogelijkheid voor bewoners om te kiezen voor een eigen verdere invulling van de basisinrichting. Dat maakt dat deze plek nog meer van de bewoners zelf gaat worden. Een ander leuk aspect zijn de gezamenlijke ruimten her en der op het terrein. Bijvoorbeeld met een prachtige circulaire kas, die is gemaakt van hergebruikte materialen uit een tuinbouwkas. En ook de verharding van de parkeergarage is volledig van hergebruikte stenen gemaakt. Aan de buitenzijden wordt het geheel afgwerkt met zogenaamde delftse stoepen als toegang tot woningen op de begane grond.

 

 

Zaaien en Sprossen

De zonnepanelen op de hogere daken worden ‘ingepakt’ met groene daken. Met daar onder een waterretentielaag.  Het aanbrengen van de vegetatie gebeurd op een heel natuurlijke maniet met zaaien en sedumsprossen(spruiten).

 

Retentie op alle nvieaus

Door de toepassing van  retentiedaken en ook een infiltratiepakket in de volle grond wordt het hemelwater nagenoeg compleet op het eigen terrein gehouden en zo veel mogelijk hergebruikt. Hiervoor worden ook op diverse plekken slimme afvoerkleppen gebruikt die zorgen dat de retentielagen het water alleen dan afvoeren als het nodig is en dan ook nog ruim voor de volgende bui uit.