header

Innovaties & Alternatieven

Bij LooHorst streven we naar een waardevolle toekomst op het gebied van groen. Dit betekent dat wij als bedrijf ons zoveel mogelijk proberen om op een duurzame manier te werken. Dat doen wij niet alleen binnen ons bedrijf, maar wij verwachten dat ook van onze leveranciers. Wij blijven innoveren en blijven zoeken naar alternatieven om ons werk in de groene ruimte te verbeteren, voor onze klanten, onze medewerkers, maar ook voor het milieu, de flora en fauna en onze groene omgeving.

Écht duurzaam hardhout

Wat is nou eigenlijk FSC-Hout?
Bij LooHorst werken we met écht duurzaam hardhout van het FSC-keurmerk, wat inhoudt dat de verwerkte bomen uit duurzaam beheerde bossen komen. Iedere houthandelaar is wel bekend met dit keurmerk, maar lang niet iedereen werkt hiermee helaas. FSC goedgekeurd hout komt uit bossen waar slechts 3 bomen per hectare gekapt worden, en waar per deelgebied slechts 1 keer per 25 jaar(!) de zaag ingezet mag worden. Hierdoor wordt de  impact op de lokale flora en fauna zo minimaal mogelijk gehouden en is er na 4 jaar nauwelijks nog wat van de kap terug te zien.

Forest Stewardship Council controleert daarnaast of er wordt gezorgd voor de 3 P’s:
People:
Sociale aspecten, zorg voor veiligheid en rechten inheemse bevolkingsgroepen
Planet:
Ecologische aspecten, zorg voor bomen, planten en dieren
Profit:
Economische aspecten, is er geld om te investeren?

Herkomst en gebruik
Het hout dat wij gebruiken komt uit Peru, Brazilië en Suriname en kan getraceerd worden van uw schutting terug tot de boomstronk. Zo weten wij zeker dat er verantwoord wordt gehandeld door het gehele proces.Eenmaal in Nederlands kan het hardhout gebruikt worden voor onze doeleinden, er worden vlonders, schuttingen, pergola’s veranda’s, meubilair e.d. van gemaakt. De gemiddelde levensduur van hardhout ligt rond de 25 jaar en kan uw tuin of terrein dus voor lange tijd voorzien.

Ga voor eerlijk
Voor al uw hardhoutwensen raden wij u dit duurzame FSC-hardhout aan als alternatief voor de nog teveel gebruikte niet duurzame varianten. Waarom niet duurzaam hout nog verkrijgbaar in Nederland? Omdat hout dat met goedkeuring van de lokale overheid is gekapt, in Nederland geaccepteerd wordt, zelfs als de kap niet duurzaam is geweest.

Inspiratie
Ben u nog op zoek naar inspiratie of mooie foto’s, dan kunt u gebruik maken van deze fraaie beeldenbank.

Arbretio® Boomplantwiggen

Innoverend alternatief
Een duurzaam, ondergronds boomkluitverankeringssysteem dat makkelijk in gebruik is, geen schadelijke stoffen in de bodem achterlaat, de boom stabiliseert zonder ingewikkelde mechaniek en na een aantal jaar, wanneer de boom goed is aangeslagen, vanzelf verteert; dat is de Arbretio van LooHorst!

Arbretio?
De merknaam Arbretio voor de boomplantwiggen van LooHorst Landscaping is een samenvoeging van het Latijnse arbor (boom) en accretio (groeikracht).

Werking
De Arbretio® is een houten wig die vlak voor het aanplanten van de boom horizontaal in de kluit wordt aangebracht met eenvoudig handgereedschap. De wiggen dienen als kluitverankering voor de boom. Doordat de wiggen zich gedragen als wortels, is de rotatie van de kluit in het plantgat minimaal ten opzichte van andere methoden, wat de aanslag van de bomen aanmerkelijk bevordert. Dit biedt de haarwortels namelijk een betere kans om te ontwikkelen, waarmee het aanslaan van de boom ook verbeterd.

Duurzaamheid
Als de Arbretio wordt vergeleken met andere verankeringssystemen blijkt deze net zo goed te werken, maar is aanzienlijk goedkoper in aankoop en productie en gemakkelijk te bevestigen. Daarnaast is het materiaal volledig biologisch afbreekbaar en gaan de wiggen qua duur ruim voldoende mee voor de periode waarin de beworteling zich dient te kunnen ontwikkelen. Daarmee worden de uitvalrisico’s van de bomen na aanplant geminimaliseerd. De Arbretio’s zijn ook zeer praktisch bij het aanplanten van bomen in mineraal granulaat, omdat het boren voor boompalen hier zeer lastig kan zijn en dankzij de boomwiggen niet meer aan de orde is. 

Inlands Douglas
Onze Arbretio’s worden trouwens gemaakt van inlands douglashout, waardoor de transportafstand minimaal is en de uitstoot van vrachtwagens dus ook minder is.

Bestellen
Voor meer informatie over de Arbretio Boomplantwig klikt u 
hier

LiveProducts

Groen doet goed
Mensen zijn gebaad bij een groene omgeving, dat is een algemeen bekend feit. Maar een groene omgeving creëren is niet altijd even makkelijk toepasbaar, ook binnen niet. Terwijl er heel veel voordelen aan een groene woon-/werkomgeving zitten en zo meehelpen om een ‘Healthy Environment’ of zelfs een ‘Healing Environment‘ te realiseren. Denk daarbij aan zorginstellingen, ziekenhuizen, kantoren en bedrijfspanden.

Op de werkvloer
Op kantoren wordt er gewerkt in zogenaamde “kantoortuinen“; dit is geen bureau in een groene oase maar een hele verdieping met werkplekken die niet met muren van vloer tot plafond worden gescheiden. Groen heeft er niks mee te maken, hoe tegenstrijdig het ook klinkt. Her en der zal een een plantenbak te vinden zijn maar daar houdt het vaak mee op. Hetzelfde geldt voor ouderencomplexen, de zorg heeft het al te druk en zorgen voor planten heeft dan geen prioriteit, terwijl het de bewoners ten goede komt.

De LiveProducts die LooHorst aanbiedt helpen u om uw ruimtes weer te vergroenen en daarmee de sfeer te verbeteren. Van de kleinere LivePictures tot de grotere LiveDividers en de kamergrote LivePanels.

Onderhoud
De LiveProducts zijn gemaakt van kwalitatieve materialen en worden voor u ingepland voordat de frames worden geplaatst. Het onderhoud is nagenoeg nihil en bestaat slechts uit het watergeven wanneer de frames het zelf aangeven(!) en het af en toe verwijderen van dode blaadjes. Indien de watervoorraad te klein is zal er vanzelf een gietericoontje aan de onderzijde verschijnen die u er op attendeert het frame bij te vullen.

Luchtzuivering
Naast de esthetische waarde biedt het systeem ook functionele waarde, namelijk door de lucht te zuiveren van bijvoorbeeld koolstofdioxide, formaldehyde, xyleen, tolueen, ammoniak, aceton, trichloorethyleen en benzeen. Daarnaast kunnen zij bepaalde schimmels in de lucht verminderen en de luchtvochtigheid verbeteren.

Akoestiek 
Voor hen die ook de rust van de natuur zoeken; de LiveProducten zorgen tevens voor een verbeterde akoestiek en kunnen zo bijdragen aan een comfortabele sfeer binnen de ruimte. Het zien van groen en pijnervaring bij patiënten lijkt ook aan elkaar gekoppeld te kunnen worden en kan zo leiden tot een vermindering van pijnmedicatie.

BIA Groenewandblokken

Een groenwand om op te bouwen
Een groene muur zonder ophangsysteem of bijzondere constructie, dat zijn de stapelbare groenewandblokken van de BIA! Deze betonnen stenen zijn speciaal gemaakt om toegepast te worden als bouwkundige constructie. Zij kunnen als dragende muur functioneren en tegelijkertijd de ruimte voorzien van een mooie groene wand. De blokken hebben holtes waarin beplanting in substraat aangebracht kan worden. Het bewateringssysteem wordt hier gelijk in mee verwerkt. Zo bent u voorzien van een constructioneel sterke muur met alle voordelen van een groene wand erbij!

Ecologisch waardevol
De holtes kunnen ook leeg gehouden worden om nestruimtes voor dieren te bieden. Het watersysteem in de desbetreffende holte wordt dan geblokkeerd en geeft uw wand een extra voordeel op het gebied van ecologie door ruimte te bieden voor fauna. Dit kan u helpen de duurzaamheidsdoelstellingen van uw bedrijf tastbaarder te maken. De groene wand kan functioneren als buitenspouwblad, tuinmuur, geluidswal e.d.

Ontwikkeling
De Groenwandblokken zijn een productontwikkeling tussen F2 Façade (productontwikkeling), Bureau Groenadvies (advisering) en BIA Beton b.v. (betonsteen). LooHorst kan als specialist in groene wanden en beplantingen de invulling van substraat, beplanting, bewatering en nazorg voor u regelen.

BREAAM: Bouwen voor de toekomst

Duurzaam scoren
BREEAM-NL is een beoordelingsmethode om de duurzaamheidsprestatie van gebouwen te bepalen. In de bouw is de Building Research Establishment Environmental Assessment Method al goed ingeburgerd en beoordelen veel ontwikkelaars hun plannen aan deze methode. Behalve dat binnen gebouwen veel bereikt moet worden op het gebied van duurzame ontwikkeling en materiaalgebruik, kan ook uw buitenruimte helpen uw BREEAM-score te verhogen. LooHorst helpt u daarbij!

Mogelijkheden
Diverse mogelijkheden zijn er om van uw bedrijfsterrein een duurzame locatie te maken. Heeft u bijvoorbeeld al gedacht aan de buitenkant van uw pand? Dak- & Gevelgroen verbetert niet alleen de esthetiek van uw pand, maar vergroot de ecologische waarde, vermindert uw energieverbruik, verbetert de luchtkwaliteit rondom uw pand en brengt nog veel meer voordelen met zich mee!

Kleine stapjes, groot effect
Het terrein zelf kan grote stappen maken door bijvoorbeeld de diversiteit in uw beplanting te vergroten, gebruik te maken van drachtplanten (trekken bijen, vlinders, etc.), ontkoppeling van regenpijpen om piekbelasting van het riool tegen te gaan en bodeminfiltratie te verbeteren. Maak van het gazon een kruidenrijk grasland en haal onnodige verhardingen weg om ruimte te maken voor groen. Wij kunnen daarnaast een ecoloog inschakelen om uw terrein terrein te inventariseren en te helpen ontwikkelen.

Benieuwd wat uw terrein kan betekenen, dan gaan wij graag in gesprek!