Het verhaal van Zorggroep

Voor Ton Hoogendoorn van Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe is het klip en klaar. “Wij zijn goed in zorg verlenen en weten niets van hangpetunia’s en Amerikaanse eiken. Daar hebben we LooHorst voor.”

Met vijftien locaties voor verpleeghuiszorg heeft Zorggroep Noordwest-Veluwe de nodige vierkante meters buitenterrein. Het onderhoud hiervan valt onder de verantwoordelijkheid van hoofd vastgoed Ton Hoogendoorn. “We geven daar samen met LooHorst invulling aan. Wij hebben verstand van zorg, niet van het groen. LooHorst doet hier dan ook bijna al het onderhoud. Van grasmaaien en zout strooien tot snoeien en onkruidvrij houden.”

Beheerkosten verlagen

Het zijn niet alleen de uitvoerende werkzaamheden die Hoogendoorn aan LooHorst toevertrouwt. “We werken op dit moment aan onze visie op huisvesting. We willen toekomstgericht en planmatig te werk gaan. Dat geldt ook voor het groen. LooHorst begrijpt dat en helpt ons daar invulling aan te geven. Ze denken mee over bedrijfseconomisch slimme oplossingen, waarmee we de beheerkosten laag houden. Ze hebben veel kennis en komen zelf met suggesties; bijvoorbeeld om gazon te vervangen door onderhoudsvrije bodembedekkers, of om soorten in te planten die minder onderhoud vergen. Ze nemen daarin echt hun verantwoordelijkheid.”

Unieke grondhouding

Juist dát maakt een partner voor Hoogendoorn tot een partner. Dat er meer partijen zijn die het groenonderhoud kunnen uitvoeren, staat voor hem vast. Maar het is juist de “grondhouding van LooHorst” – zoals hij het noemt – die het verschil maakt. “Als partners hebben we een relatie die wederzijds leunt op drie pijlers: respect, vertrouwen en dienstbaarheid. We respecteren elkaar om wie we zijn, hebben vertrouwen in elkaar en staan als het nodig is voor elkaar klaar. Dat vind ik een kwaliteit.”