Het verhaal van Ziekenhuis Gelderse Vallei

“LooHorst denkt goed mee” is de ervaring van Hoofd Inkoop Norman Regtering van Ziekenhuis Gelderse Vallei. “Ook als we minder aantrekkelijke uitdagingen hebben en bijvoorbeeld moeten besparen. LooHorst komt dan met alternatieven en lost het op”. Norman houdt inkoopcontracten regelmatig kritisch tegen het licht. Maar tien jaar Terreinzorg & Service door LooHorst hebben hem bevestigd in zijn keuze.

Het terrein van Ziekenhuis Gelderse Vallei biedt de nodige variatie. Van een groengevel, gazons en borders tot parkeerterreinen, looproutes en een binnentuin met bloemen. “Toen we ooit met LooHorst gingen samenwerken, baseerden we onze afspraken op de gewenste beeldkwaliteit. Voor bijvoorbeeld het gebied rond de hoofdingang hanteren we een ander kwaliteitsniveau dan voor een groenstrook achter het ziekenhuis”, legt Hoofd Inkoop Norman Regtering uit.

Samenspel

LooHorst voert binnen deze afspraken het complete terreinonderhoud uit, inclusief gladheidsbestrijding in de winter. Daarnaast zijn er kleine en grote projecten waarbij LooHorst wordt betrokken. Vaak gaat het dan om aanpassingen van groen of verharding. “Ze schakelen dan snel, dat is prettig”, vindt Regtering. “Soms komen wij met een vraag. Soms komt LooHorst met aandachtspunten. We wisselen samen ideeën uit, waarna LooHorst voor tekeningen en een prijs zorgt.”

Goed luisteren

Wat Regtering aan deze samenwerking waardeert, is de manier waarop LooHorst meebeweegt. De begroting vraagt bijvoorbeeld wel eens om besparingen. “Daarin spelen we dan open kaart. LooHorst denkt vervolgens met ons mee en komt met ideeën. Moet er iets snel gebeuren of gaat een project juist niet door, dan gaan ze daar heel flexibel mee om. Dát past bij de manier waarop wij graag samenwerken. Goed luisteren – en niet eigenwijs zijn. Binnen zo’n relatie blijven wij scherp, maar is ook ruimte voor gezonde gunning.”