Aandacht voor vergroenen en het toepassen van natuurinclusief bouwen

Meer aandacht voor vergroenen

Tot voor kort hadden veel ontwikkelaars en bouwbedrijven maar weinig aandacht voor vergroenen en het toepassen van natuurinclusief bouwen. En aan de andere kant had de natuurbescherming weinig aandacht voor de bouw. Het waren twee aparte werelden. Dat is nu snel aan het veranderen, want de manier waarop mensen het landschap vormgeven, bepaalt in belangrijke mate de mogelijkheden en de aanwezigheid van planten en dieren. Dat geldt ook voor het bebouwde gebied.

Bebouwing zorgde vaak eerder voor het verlies van biodiversiteit. Maar steeds vaker en steeds meer biedt bouwen ook kansen voor vergroenen en ontwikkeling van nieuwe mogelijkheden. Allerlei planten- en diersoorten kunnen daarvan profiteren. Voor sommige soorten zijn onze steden en dorpen zelfs het belangrijkste leefgebied geworden. Bekend zijn bijvoorbeeld de gierzwaluw, de huismus en de gewone dwergvleermuis, die allemaal met succes gebruik maken van de gebouwen waarin wijzelf leven en werken. Het zelfde geldt ook voor allerlei insecten, vlinders, etc.

Loohorst Groen en wand volledig groen

Vergroenen van onze woon- en werkomgeving

Naast toenemende natuurinclusiviteit wordt er met groene leefdaken en groene gevels steeds meer waarde geleverd en toegevoegd aan het woon- en werkklimaat in de bebouwde omgeving. Vergroenen maakt inmiddels een integraal en belangrijk onderdeel uit van het werk van veel architecten. Groene leefdaken, natuurdaken en flora&fauna voorzieningen zijn de afgelopen tientallen jaren technisch compleet doorontwikkeld en worden op steeds grotere schaal toegepast. Daarom maakt vergroenen ook een substantieel deel uit van de activiteiten van LooHorst met het onderdeel Dak- en Gevelgroen.

Loohorst landscaping Gevels Groen

Vergroenen van gevels

De volgende stap in het vergroenen is dat de groene gevels een zelfde mooie ontwikkeling gaan krijgen als de groene daken. Daarin bleek er uit onderzoek nog een flinke weg te gaan. En dan met name voor duurzame groene gevels voor de buitenruimte met een lange levensduur, aan de buitenkant van de bebouwing dus. Groen ‘schilderijen’ in de binnenruimte worden inmiddels veel toegepast en dragen bij aan een goed binnenklimaat. Maar met de groen gevels moeten er nu echt meters gemaakt gaan worden. En dat heeft LooHorst er toe gebracht om met een eigen  ontwikkeling om te vergroenen op de markt te komen. Gebaseerd op eenvoud, robuustheid, goede vormgeving, haalbaar onderhoud en beperkt waterverbruik. En daarmee is het idee geboren van Virtoria GevelGroen!

Neem contact op!