Loohorst aanleg daktuinen

Kwaliteit en communicatie is onmisbaar

Bij groene gevels gebruiken we veel van de techniek van daktuinen aangevuld met een aantal specifieke oplossingen voor groen bouwen. De gevelplanten is een bijzonder specialisme wat door LooHorst veel wordt toegepast bij het aanleggen van een daktuin.

Voor LooHorst staat kwaliteit hoog in het vaandel bij aanlegwerk. Kwaliteit is vooral ook: goed maken wat is afgesproken. Een goede communicatie met de klant is daarbij onmisbaar en vanzelfsprekend.

Loohorst Groen en wand volledig groen

Plan voor een daktuin

Voordat wij een daktuin aanleggen is het van belang om precies te weten wat de opdrachtgever wil en hoe de situatie ter plaatse is. Als de opdrachtgever de plannen al in beeld heeft kan direct een uitvoeringsplan en offerte worden gemaakt. We gaan uit van een afgewogen plan van aanpak. Vervolgens nemen we de realisatie ter hand op alle onderdelen die in het plan van aanpak voorkomen. Voor bijzondere onderdelen werken we samen met hoogwaardige leveranciers en partners. Daardoor zijn we in staat om alle onderdelen van het aanleggen van een daktuin kwalitatief hoogwaardig uit te voeren. Dat kan een veelheid aan type daktuinen en diensten betreffen, waaronder:

  • Advies en ontwikkeling voor groene daken, daktuinen en groen gevels
  • Extensief groendak
  • Gebruiksruimte met groen op het dak
  • Intensieve daktuinen
  • Verticaal groen/Groene gevels
  • Onderhoud daktuinen
  • Meerjarige garantie
Neem contact op