LooHorst profesional partner NL Greenlabel

LooHorst profesional partner NL Greenlabel

Er is bij allerlei partijen veel behoefte aan meer kennis en aan concrete handvatten om te komen tot een levende en duurzamere buitenruimte.

Om daarin te voorzien is NL Greenlabel opgericht. NL Greenlabel wil de inrichting van de buitenruimte weer in balans brengen met de natuurlijke leefomgeving. Daarom hebben we ons doel gesteld het gebruik van duurzame producten en materialen en groen in de ruimste zin van het woord. NL Greenlabel wil met haar partners een duurzame gebiedsontwikkeling bevorderen, van particuliere tuin tot complete woonwijk en bedrijvenpark. Daartoe brengt NL Greenlabel kennis, producten, leveranciers en professionals op gebied van duurzame innovaties bij elkaar en maakt het duurzaamheid werkbaar en meetbaar.

Met het onderschrijven van de Principles geeft LooHorst aan achter deze visie te staan en dat ook daadwerkelijk in de praktijk te willen brengen. Ook zal LooHorst er naar streven om het NL Greenlabel Gebiedslabel toegepast te krijgen op buitenruimten waar LooHorst bij betrokken is.