Aanleg groenvoorziening Kerckebosch te Zeist

In de woonwijk Kerckebosch gelegen in Gemeente Zeist wordt door NCB Projectrealisatie B.V. het project Evergreen gerealiseerd.  Het bestaat uit 6 patiowoningen en 3 luxe appartementen. LooHorst verzorgt de aanleg van de groene buitenruimte.

De inrichting van het terrein wordt volgens het landschapsontwerp van wUrck architectuur stedenbouw landschap uitgevoerd. Deze kenmerkt zich door het deels behouden van bestaande bomen en struiken en vernieuwen van het terrein. Dit heeft als doel dat het nieuwbouwproject wordt opgenomen in de omgeving alsof het er altijd heeft gestaan.

Voor aanvang van de werkzaamheden heeft LooHorst met Wurck het project bezocht en alle werkzaamheden doorgenomen. Hiermee is het gedachtengoed en de kwaliteit van de ontwikkeling van woonwijk Kerckebosch geborgd.

Onlangs is LooHorst gestart met het aanbrengen van grondverbeteraars voor de bomen, solitaire heesters en de imposante rhododendron-groepen.

Aan de achterzijde van de woningen is een brede groenstrook gelegen. Naast de grote diversiteit aan reeds aanwezige bomen en struiken zijn hier enkele wadi’s aangelegd voor regenwaterinfiltratie.

Voor de kleine bosbewoners zoals de egel zijn enkele takkenrillen aangebracht welke tijdens het terreinonderhoud aangevuld worden met mat takafval.

In het voorjaar wordt het terrein ingezaaid met een zadenmengsel samengesteld specifiek voor dit project.

De bomen en heesters halen water uit de aangeboorde waterbron zodat onnodig verspillen van schoon drinkwater is tegengegaan.

 

Gepubliceerd op 24-01-2023.