Groen dak op reservoir voor Vitens in Putten

Groen dak op reservoir voor Vitens in Putten

Vitens gaat een nieuw reinwaterreservoir realiseren in Putten. Daarbij wordt ook een bijgebouw gerealiseerd. De verantwoordelijkheid voor de gehele nieuwbouw en ombouw van de oude reservoirs ligt bij Salverda Bouw, evenals de werktuigbouwkundige en elektrotechnische werkzaamheden. LooHorst maakt het groene dak, waar een specifieke heidevegetatie op moet komen.

De bestaande kleinere reservoirs, inclusief leidingwerk, zullen op locatie door Salverda Bouw worden geamoveerd. Ze verkeren in technisch slechte staat en door een verschil in hoogteligging werkt de bedrijfsvoering niet optimaal. Daarom is besloten over te gaan tot de bouw van een nieuw reservoir.

Het nieuwe reservoir gaat Vitens gebruiken voor de opslag van schoon drinkwater, zodat Vitens te allen tijde aan de watervraag kan voldoen. Het bijgebouw zal dienen als toegang tot het nieuwe reservoir en geeft mogelijkheid tot het bemonsteren van het water.

Het nieuwe reservoir wordt opgenomen in het landschap. Het ligt gedeeltelijk onder maaiveld en de afwerking ervan bestaat uit grond en natuurlijke begroeiing. Verder is in het project ook aandacht voor circulariteit. Daarvoor legt LooHorst Dak- en Gevelgroen het groene dak aan met een opbouw die geschikt is voor de ontwikkeling van een heidevegetatie. Dit sluit vervolgens weer aan op de omgeving en levert een bijdrage aan de biodiversiteit.

De uitvoering van het werk zal vanaf maart 2019 tot en met het tweede kwartaal van 2020 zijn.