Terreinen en (dak-)tuinen in een historische omgeving Beeckman- en Maurits Kazerne Ede

‘Nieuw wonen in een buurt met oud karakter’ Militairen kwamen en gingen op de kazerneterreinen. Maar nu is er een ontwikkeling ingezet naar woongebieden met ook diverse culturele functies. In een diversiteit van gerenoveerd historische gebouwen, nieuwe appartementen en allerlei vormen van laagbouw.

Contrast van oud en nieuw

In de groene omgeving is de rijke historie steeds af te lezen. Ook aan de oude gebouwen die een nieuw leven krijgen. En een mooi contrast met de nieuwbouw. Met het versterken van bestaand groen blijft zoveel mogelijk bewaard. Fraaie nieuwe beplanting en daktuinen bij verschillende panden voor verschillende ontwikkelaars, bouwers en de gemeente maken het geheel compleet. Samen met de VVE’s wordt het nu vakkundig onderhouden. Zo ontzorgen we maximaal.

Terreinen en (dak-)tuinen in een historische omgeving Beeckman- en Maurits Kazerne Ede

Dienst
Ontwikkeling&Realisatyie/ Terreinzorg & Service
Opdrachtgever
Smink Infra, Hoornstra, Kreeft Bouw, Bouwbedrijf Van Ree en Gemeente Ede
Ontwerper
Gemeente Ede/div. architecten
Omvang
20 ha
Realisatie
2020-2023 met bijbehorende nazorg

Plantplaats verbetering als basis

Ongeacht welke plek het betreft, om met succes een beplanting van de grond te krijgen op deze hoge zandgronden is een adequate plantplaats verbetering essentieel. Dat was dan ook de basis voor de plannen van aanpak van LooHorst voor de diverse opdrachtgevers. Om vervolgens met een aansluitende optimale nazorg de verdere groei van de bomen en beplantingen te waarborgen. Dat gold overigens niet minder op de diverse daktuinen, waar ook de samenstelling van het groeisubstraat en de waterhuishouding optimaal zijn gemaakt. Met als resultaat meerdere groene pareltjes in dit bijzondere gebied.

Aanplanten vaste planten en hagen

Naast de vele bomen zijn het ook vaste planten, heesters en hagen die het groene beeld van de wijken bepalen.
Daarnaast zijn er diverse stukken grond ingezaaid met wilde bloemenmengsels.

Bomen en grote heesters

In de loop van een vijftal jaren zijn er op diverse plekken in de wijken diverse bomen en grote heesters geplant. Een vak apart met de inzet van European Treeworkers. Door te werken met een vaste ploegsamenstelling leveren we een constant beeld.

Bomen verplanten

Naast nieuwe bomen zijn er op de kazerne’s ook op diverse plekken bomen verplant. Die vervolgens ook een goede nazorg hebben gekregen.

 

 

Kleurrijke beplanting

Per deelgebied is het karakter verschillend en aangepast aan de situatie ter plekke. Zo sluit de kleurrijke beplanting van het openbare gebeid bij La Cour Cantina goed aan op de daktuin(zie hoofdfoto) binnen de bebouwing.

Aansluiting op het bos

De kazernes sluiten aan op de omliggende bossen. Op de plekken waar het terrein en het bos elkaar raken zijn fraaie overgangsbeplantingen aangeplant.

Ondergrondse parkeergarages met een groen en functioneel dak

Bij verschillende appartementencomplexen is het parkeren onder de grond gebracht. Daarbij zijn op het maaiveldniveau fraaie en functionele daktuinen aangebracht, die qua vormgeving naadloos aansluiten op de omgeving.