Onderhoud GGZ Centraal Veldwijk

GGZ Centraal helpt mensen met psychische problemen opdat zij de regie over hun eigen leven kunnen houden. GGZ Centraal biedt daarvoor diagnostiek, behandeling, begeleiding, preventie en voorlichting aan mensen met psychische, psychiatrische en/of psychosociale problematiek. Het streven van GGZ Centraal is de zorg zo dicht mogelijk bij onze cliënten aan te bieden.  Op landgoed Veldwijk zijn verschillende afdelingen met een behandelfunctie. In de andere gebouwen zijn de ondersteunende diensten. De gebouwen staan verspreidt over een landgoed met veel natuur en rondom de gebouwen tuinen en plantsoenen. LooHorst neemt GGZ Centraal de zorg hiervoor uit handen.

Projectdetails

Dienst
Terreinzorg en Service / Boomverzorging
Opdrachtgever
GGZ Centraal
Adviesbureau/directievoering
De Slijpkruik
Projecttype
Integraal beheer terrein zorginstelling
Omvang
80.000 m2
Uitvoering
Meerjarige onderhoudsovereenkomst sinds 2009

Onderhoud op een landgoed in beweging

De werkzaamheden voor het onderhoud van het Landgoed Veldwijk zijn vastgelegd in een bestek op basis van beeldkwaliteit. Voor LooHorst is het de opdracht om dat beeld op een hele constante wijze te realiseren. Dat betreft beplantingen, verhardingen en allerlei inrichtingselementen. En een groot bestand aan bomen, waaronder vele monumentale bomen.

Alles in en context van een zorginstelling met kwetsbare mensen. Dat vraagt dus aanpassingsvermogen van onze medewerkers. Met de doorlopende veranderingen in de GGZ zorg gaat er gekrompen worden in het aantal gebouwen wat GGZ Centraal nog zelf in gebruik heeft. Daarmee komen er ook steeds andere vormen van gebruik in de gebouwen. En daarmee op het terrein. Dat betekent aanpassen van het beheer. LooHorst kiest voor de insteek om op een soepele manier mee te bewegen met de veranderingen en daarmee in te spelen op de wensen van GGZ Centraal. Daarbij wordt wederzijds partnerschap ervaren.

Lees hier onder verder over meer details.

Meer info? Vraag het Henk Schouten

Meer info?
Bijzondere onderdelen en natuurwaarden

Het terrein van GGZ Centraal is relatief extensief qua onderhoud en kent veel plekken met extra natuurwaarden. Alles vastgelegd in het beheersysteem. Dat vergt extra kennis en aandacht van onze medewerkers. Daarom hebben de vakmensen van LooHorst dan ook een opleiding voor Flora&Fauna, zodat elke beheersmaatregel ook op de juiste manier wordt toegepast. Zo worden delen van de grasvelden met een specifiek hooibeheer onderhouden. En ook op andere plekken wordt veel aandacht gegeven aan de inheemse flora en fauna. Zo helpt LooHorst de opdrachtgevers  als GGZ Centraal verder met natuurinclusiviteit.

Periodiek technisch onderhoud

De terreinen van GGZ Centraal zijn gemiddeld al tientallen jaren oud. Enerzijds geeft dat een mooi volwassen parkbeeld. Anderzijds is dat terug te zien aan de beplanting die wat uit zijn voegen is gegroeid of vervangen moet worden. Ook daarvoor wordt LooHorst ingezet en komen we met concrete verbetervoorstellen. Wel steeds met behoud van wat waardevol is. Zo wordt de buitenruimte waardevol gemaakt en gehouden.

Ook voor oude bomen kan er een einde komen

Nu en dan is het onvermijdelijk dat een oude boom verwijderd moet worden. Door een aantasting met een zwam was deze oude boom niet meer te redden. Daarvoor komen dan de boomverzorgers van LooHorst in actie voor een snelle  en zorgvuldige kap van de boom. Met een forse kraan vanwege het gewicht. Wel ’s morgens vroeg, want op dit terrein is het omgaan met bewoners, cliënten en passanten een hoofdstuk apart. En veiligheid staat bij ons hoog in het vaandel.

Beweegtuin voor bewoners van Veldwijk en heel Ermelo

Vanuit de behandelaars van GGZ Centraal ontstond er de behoefte aan een beweegtuin op het Landgoed Veldwijk. Daarom zijn de vrienden van Veldwijk in actie gekomen. In een mooie mix van zelfwerkzaamheid door de vrienden en medewerkers van GGZ Centraal, een welwillende leverancier, een ontwerp en een stukje sponsoring door LooHorst is er in 2018 een prachtige beweegtuin gerealiseerd. Met allerlei professionele toestellen en beweegaanleidingen.  Een aanwinst voor de cliënten, maar ook voor alle bewoners van Ermelo die hier ook welkom zijn op het volledig opengestelde landgoed.