Landschappelijke inpassing van nieuwe zonneparken door LooHorst

LC Energy geeft een stukje invulling aan de grote ambities van de Nederlandse overheid voor duurzame energieopwekking.
Daarvoor worden op verschillende plekken in Nederland zonneparken ontwikkeld. Een belangrijk onderdeel van deze ontwikkeling is een optimale landschappelijke inpassing en veel voorzieningen voor Flora en Fauna.

Samenwerken

In samenwerking met Goldbeck Solar GmbH, die de realisatie van de parken voor LC Energy doet, neemt LooHorst het groen en de landschappelijke inrichting voor haar rekening.

Landschappelijke inpassing

Daarbij worden er op parken in Gelderland, Flevoland, Overijssel en Friesland ettelijke duizenden bomen en boomvormers, tienduizenden heesters, bosplantsoen en vele hectaren aan kruidenvegetaties aangelegd.

De plannen hiervoor zijn ontwikkeld door Eelerwoude en door LooHorst verder uitgewerkt in een praktisch uitvoeringsplan. De uitvoering start in het najaar 2021 en zal in het voorjaar 2022 worden afgerond.

Projectdetails

Dienst
Service Openbare Ruimte
Opdrachtgever
LC Energy
Ontwerper
Eelerwoude
Omvang
20 hectare +
Uitvoering
Seizoen 2021/2022
Landschappelijke inpassing van Zonnepanelen

Ieder landschap verschillend

De betreffende zonneparken liggen verspreid over heel Nederland. Daardoor dus ook in allerlei verschillende landschaptypen, met elk zijn eigen uitdaging. LooHorst speelt daarop in door een vakkundige keuze in de soorten beplanting en de toe te passen zadenmengsels. Maar hoe goed je keuze voor de soorten ook is, essentieel is dat de basis in de bodem op orde is. Daar wordt dan ook middels de juiste grondbewerking en bodemverbetering veel aandacht aan besteed. En dat maakt dat LooHorst hier veel van haar expertise en ervaring met dit type beplanting en vegetaties in kwijt kan en er een optimaal resultaat te verwachten is.

De aanleg van het groen

Nadat de grondbewerking gedaan is en de bodemverbetering is toegepast is LooHorst begonnen met de aanleg van het groen.
De diverse zonneparken worden ingezaaid en de diverse plantensoorten ingeplant.

 

Een prachtig geheel

Nu is het nog heel veel natte grond en klei, maar straks staan hier prachtige planten en bloemen te bloeien.