Circulaire verplanting Elzenhof Gemeente Harderwijk

De begraafplaats de Elzenhof in Harderwijk wordt uitgebreid. Daarbij is gepland dat er direct een duidelijke structuur aan bomen en solitairen aanwezig is om de vormen en velden in te kaderen. Met als bijzonderheid dat dit voornamelijk gebeurd met materiaal wat in de omgeving wordt ‘geoogst’. Bomen en grote solitaire heesters van verschillende soorten en vormen krijgen middels verplanten een nieuwe groeiplaats. Enerzijds zijn dit exemplaren die op voorhand hiervoor jaren geleden in kleine maten zijn aangeplant, en die nu hebben kunnen uitgroeien tot bomen en solitaire heesters van een prima omvang voor deze fase van de inrichting van De Elzenhof. En anderzijds zijn het exemplaren die her en der in de omgeving stonden en die nu een tweede leven krijgen. Win-win-win dus: duurzaam circulair hergebruik, forse beplanting tegen beperkte kosten en direct een goed beeld door die forse maten. Voor de verplanting worden de uitgangspunten van het Handboek Bomen gehanteerd, en ook past deze aanpak uitstekend in onze benadering van circulair verplanten volgens de uitgangspunten van de circulaire marktplaats Insert.nl, waar LooHorst co-founder van is.

Projectdetails

Dienst
Service Openbare Ruimte/ Bomen & Boomverzorging
Opdrachtgever
Gemeente Harderwijk
Projecttype
Circulair verplanten van bomen en solitairen
Uitvoering
Februari 2021, daarna 3 jaar nazorg

Gewone soorten en bijzonder exemeplaren.

Onder de te verplanten bomen zijn diverse bijzondere exemplaren, zoals fors uitgegroeide lei- en blokbomen. Ook een aantal bogenĀ  en zuilen van beuken springen in het oog. Maar daarnaast ook vooral de grote solitaire heesters zoals Vlier en Osmanthus. Voor een volgende fase wordt ook een experiment opgezet met het voorbereiden en vervolgens herplanten van mooi ontwikkelde beuken- en taxushagen. Hiermee zijn aflopen jaar de eerste ervaringen mee opgedaan, en die kennis wordt nu toegepast om het resultaat nog verder te verbeteren. Alle plantplaatsen krijgen een passende verbetering van de aanwezig goede teeltaarde met bodemleven en meststoffen. De nazorg wordt zorgvuldig opgepakt, waarbij visuele monitoring en met sensoren de basis vormt voor de maatregelen zoals water geven en aanvullende bemesting. Met als doel een resultaat van 99,9%!

Vraag info bij Henk Schouten
Beukenbogen geven direct structuur

De beukenbogen, die zich al een aantal jaren hebben ontwikkeld, vormen doorgangen in de afscheidingen met hagen tussen verschillende velden. Door de omvang wordt er direct veel structuur aangebracht in het terrein.

Verplantmachine zorgt voor duurzame verplanting

Door de inzet van een verplantmachine worden zowel de bomen als de grote solitairen op een optimale manier verplant. Van deĀ  aanwezige wortels wordt er een ruime hoeveelheid ‘meegenomen’ naar die nieuwe plantplek. Binnen de kluit die zo wordt verplaatst vindt daardoor maar minimale beschadiging van de fijne wortels plaats en kunnen de bomen direct goed doorstarten in de voorbereidde plantplekken.