Algemene Voorwaarden

Lees Meer

Algemene Voorwaarden

LooHorst Landscaping B.V. werkt voor wat betreft de Groenvoorzieningen en Boomverzorging volgens de certificatie van Groenkeur voor deze sectoren. Daarom zijn daarop de voorwaarden van Groenkeur van toepassing. Voor zover werkzaamheden niet zouden vallen onder de reikwijdte van Groenkeur zijn de Algemene (business-to-business) voorwaarden van de VHG van toepassing.

Voor het werken aan tuinen voor consumenten c.q. particulieren zijn de Algemene Consumentenvoorwaarden van de VHG van toepassing.

De hierboven genoemde voorwaarden kunt u via bijgaande links in PDF inzien of downloaden.