Terreinzorg en beheer groengevel Ziekenhuis Ede

Het ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede is een veilig ziekenhuis dat op basis van actuele kennis hoogwaardige, goed georganiseerde mensgerichte zorg levert. Breed toegankelijke basiszorg voor de regio en bovenregionale zorg op specifieke expertise. Samen met de patiënt en het netwerk wordt gewerkt aan een optimale gezondheidswinst door preventie en behandeling, met aandacht voor kwaliteit van leven. Vanaf de nieuwbouw in de jaren ’90 heeft het terrein, met een hoog aandeel groen, een belangrijke bijdrage geleverd aan het functioneren van het ziekenhuis. Met de uitbouw van de parkeergarage is er door LooHorst één van de grootste groene gevels van Nederland aan toegevoegd. Sinds 2008 is LooHorst de ‘full service’ partner voor alle facetten van het onderhoud van de buitenruimte.

Projectdetails

Dienst
Terreinzorg & Service
Opdrachtgever
Ziekenhuis Gelderse Vallei Ede
Projecttype
Terrein ziekenhuis en groene gevel parkeergarage
Omvang
20.000 m2
Uitvoering
Sinds 2008

De integrale terreinzorg & service van LooHorst ontzorgt het het ziekenhuis in Ede

LooHorst als partner voor alle facetten van het onderhoud wil zeggen: op alle onderdelen. Naast de beplantingen zijn dat ook de verhardingen, de infra technische onderdelen, zitelementen en andere onderdelen van de inrichting van de buitenruimte. In de winterperiode wordt het terrein 24/7 toegankelijk gehouden middels gladheidsbestrijding. Het ziekenhuis kent een grote verscheidenheid aan plekken en tuinen over het terrein met elk een eigen stukje specifiek beheer. Ook de veiligheid van bomen, waterelementen en de verdere inrichting is een issue waar doorlopend aandacht aan wordt gegeven. Dat betekent naast het onderhoud ook een regelmatige monitoring en daaruit voortvloeiende advisering.

Een bijzonder onderdeel is de groene gevel van de parkeergarage. Bij de uitbreiding in 2010 is door LooHorst een groene gevel ontwikkeld op basis van een bakken-systeem met klimvoorzieningen, waarin een hederabeplanting groeit. Sinds de aanleg is deze gevel ook in beheer bij LooHorst. Separaat aan de nieuwe laag met zonnepanelen in 2020 is het systeem voor watergeven en bemesten geoptimaliseerd naar de nieuwe omstandigheden.

Een belangrijk onderdeel van de dienstverlening van LooHorst is het doorlopend pro-actief adviseren van de facilitaire organisatie van het ziekenhuis over de duurzame instandhouding van het terrein en ontwikkelingen voor de toekomst.

Lees hier onder verder over meer details.

Meer info? Vraag het Albert de Koning

Meer info?
Parkmanagement voor het ziekenhuis

Steeds vaker kiezen opdrachtgevers zoals het ziekenhuis ervoor om verregaand ontzorgt te worden. Niet alleen door het verzorgen en technische onderhoud van de verschillende onderdelen van de buitenruimte. Maar met een compleet facilitair beheer van de buitenruimte, wat ook wel parkmanagement wordt genoemd. LooHorst heeft dit voor de Gelderse Vallei, samen met onze partners, over software en inventarisatie mogelijkheden, geheel geregeld. Daarbij zijn ook de benodigde budgetten voor zowel beheer als (her-)investeringen voor de lange termijn in beeld gebracht. De gegevens zijn online voor het ziekenhuis in te zien en worden jaarlijks bijgewerkt met de laatste mutaties.

Hoofdentree als visitekaartje

Als LooHorst begrijpen we als geen ander het belang van de buitenruimte voor de bezoekers van het ziekenhuis. Dat betekent dat de entree van het ziekenhuis in het onderhoudsplan een A-status heeft gekregen. Dat wil zeggen dat die zowel technisch als verzorgend altijd in optimale staat moet zijn. Voor de andere delen hebben we een kwaliteitsniveau afgesproken wat past bij de functie van dat deel van het terrein. Dat kan een B-status zijn voor delen die er gewoon goed uit moeten zien en een C-status voor plekken die wat minder van belang zijn. Op die manier beheren we als LooHorst binnen vaktechnische goede kaders met een voor het ziekenhuis optimale kosten/kwaliteitverhouding.

Bij terreinzorg behoort service

De service van LooHorst is kenmerkend voor de aanpak van onze visie op beheer en onderhoud. het uitgangspunt is dat het terrein altijd beschikbaar moet zijn voor het doel van de gebruiker. Bij zorginstellingen is toegankelijkheid voor cliënten, bezoekers en personeel essentieel. Één van de onderdelen van onze service is daarom de gladheidsbestrijding. Bij het ziekenhuis is dat 24/7 gedurende het seizoen. Eerst preventief strooien zolang dat toereikend is, en sneeuwruimen als het nodig is. Daarbij maken we gebruik van de meldingen van Meteo en ook van de beveiliging van het ziekenhuis. Maar service betekent ook klaar staan bij calamiteiten, zoals een storm waarbij er takken of zelfs hele bomen opgeruimd moeten worden. Daarvoor staan onze ploegen altijd paraat.

Meedenken voor de langere termijn

De behoeften van gebruikers van een terrein als deze veranderen met de tijd. Daar wordt door LooHorst doorlopend op gereageerd. Zo is er bijvoorbeeld een verblijfplek voor het personeel in de buitenruimte gemaakt. Wel goed ingepast in het ontwerp van het gehele terrein, want ook dat moet worden bewaakt. De ligging van deze plek, met groene schermen en een kleurrijke prairiebeplanting zorgt voor een intensieve beleving van  het groen. Een ander onderdeel is de patiotuin, waarin er in het kader van het thema ‘voedingsziekenhuis’ door LooHorst samen met leerlingen van het nabijgelegen AOC Aeres verschillende eetbare gewassen worden geteeld. Bij de regelmatig terugkerende verbouwingen en uitbreidingen is telkens weer een goede inpassing in het terreinplan nodig. Dat lossen we op en zo behoudt iedere plek op het terrein een waardevolle functie.

Optimalisaties over het hele terrein

Er worden regelmatig optimalisaties uitgewerkt door LooHorst. Vaak op eigen initiatief, maar ook op verzoek van de facilitair manager van het ziekenhuis. Zo is recent de fontein op het voorterrein omgevormd met een Cortenstalen bak en een vulling van natuursteen. Daarmee werd een probleem met een gladde verharding opgelost en tegelijk meer cachet gegeven aan de gehele entree. Ook is de beplanting onder handen genomen zodat er jaarrond een goed beeld is. Andere voorbeelden zijn aanpassingen in verband met de toegankelijkheid van de Corona-corridor en de plannen voor het renoveren van de revalidatietuin i.s.m. de behandelaars.

Zonnecentrale en aanpassing groen gevel

Met een zonnecentrale van 5.100 zonnepanelen die in 2020 zijn geplaatst heeft het ziekenhuis een mooie stap in duurzaamheid gezet. Hiermee voorziet het ziekenhuis voor circa 18% in haar benodigd elektrisch vermogen. De jaarlijks opgewekte energie staat met
1.800.000 kWh gelijk aan het verbruik van meer dan 500 huishoudens. De centrale met panelen is bovenop de huidige parkeergarage geplaatst. Hiervoor werd er eerst een dakconstructie op het bovendek van de parkeergarage gebouwd. Daarmee kwam de groene gevel van de open buitenruimte onder het dek te liggen. Als LooHorst hebben we ingespeeld  op de verandering. De wand die we 10 jaar geleden hebben ontwikkeld, gerealiseerd en onderhouden, hebben we nu aangepast aan de nieuwe situatie. Onder andere door het verplaatsen van een deel van de bakken en een optimalisatie van het systeem voor bewatering en bemesting.