Daktuin Avenu 1895 Boulevard Heuvelink Arnhem

Met de ontwikkeling en realisatie van het terrein en de daktuin op de parkeerkelder van de renovatie- en nieuwbouw Avenu 1895 aan de Boulevard Heuvelink ontstond er een nieuw stukje leefgebied in hartje Arnhem. Eén van de grote kwaliteiten van Avenu 1895 is de fraaie, hoogwaardige binnentuin. Iedereen die hier straks en ook nu al woont, ervaart de ruimte tussen de gebouwen.

Open verblijfsgebied

Ook voorbijgangers kunnen de tuin in wandelen en het blok doorkruisen. Het is een prettig verblijfsgebied, mede door de realisatie van een parkeergarage onder de woonblokken. Tegelijkertijd voorkomt deze privégarage dat de parkeerdrukte in de wijk toeneemt door de gerealiseerde woningen. LooHorst bedacht in een bouwteamverband met Klok Bouw en Draisma Bouw inventieve oplossingen om het beeld van de architect waar te maken.

 

Projectdetails

Dienst
Ontwikkeling & Realisatie /Terreinzorg & Service
Opdrachtgever
Klok Groep en Draisma Bouw
Ontwerper
Felixx
Projecttype
Daktuin en terrein rond renovatie- en nieuwbouw
Omvang
4.000 m2
Uitvoering
Realisatie 2020, onderhoud 5 jaar

Van artist impression naar een leefgebied

Aan Boulevard Heuvelink, op het achterterrein van het voormalige Rijn-IJsselcollege tussen het monumentale schoolgebouw en de Van Verschuerwijk, is door Klok Groep en Draisma Bouw het nieuwbouwproject Avenu 1895 gerealiseerd. Het bestaat uit 123 moderne nieuwbouwappartementen in 4 blokken inclusief parkeergarage nabij het centrum van Arnhem en is volledig bestemd voor de vrije verhuursector. De voormalige ambachtsschool wordt omgetoverd tot 40 luxe lofts in de vrije huursector. De eigenaar is het Spoorwegpensioenfonds geworden.

Eén van de grote kwaliteiten van Avenu 1895 moest dan ook een fraaie, hoogwaardige binnentuin worden op de parkeerkelder. Aan LooHorst de uitdaging om met het ontwerp van Felixx in de hand het geheel te engineren en te realiseren. Inclusief een watervoerende laag voor regenwaterretentie en bewatering van de planten op het dak. En het afronden van het geheel met een stuk gemeentelijk terrein, zodat ook die blij zijn met de nieuwe invulling van deze plek. Na de aanleg voeren we hier ook meerjarig onderhoud uit om het geheel op niveau te houden en waar nodig bij te sturen. Daarbij ontzorgen we de klant maximaal, zowel bij de aanleg als ook bij de nazorg en het onderhoud.

Lees hier onder verder over meer details.

Meer info? Vraag het Reinald van Ommeren

Meer info?
Zuidelijke deel van de binnentuin

Doorkijkje tussen twee nieuwe panden naar de voormalige ambachtschool. Met een speelplek op het gazon, paden en beplanting. De daktuin gaat naadloos over in de gewone volle grond.

Noordelijk deel van de binnentuin

De noordelijke binnentuin op het dak. Met beplanting die in één seizoen volledig tot zijn recht is gekomen. Mede dankzij het ondergrondse bewateringssysteem.

Wandelen, passeren en verblijven

Iedereen die hier woont, ervaart de ruimte tussen de gebouwen. Ook voorbijgangers kunnen de tuin in wandelen en het blok doorkruisen. Op een aantal plekken zijn speciale, door LooHorst op maatwerk gemaakte banken, geplaatst waar ook meerdere mensen te gelijk kunnen verblijven. Het is een prettig verblijfsgebied geworden.

Duurzame materialen

De materiaalkeuzes zijn door LooHorst in nauw overleg met zowel de ontwerper als met de projectleider van Klok Bouw gedaan. Daardoor is er een hele mooie kwaliteits- en kostenafweging ontstaan. Met duurzame gebakken klinkers voor een mooi beeld. En onder de verhardingen en de beplantingen een watervoerende laag in een lavalaag, voor zowel waterretentie(= opslag en vertraagde afvoer) en bewatering van de beplanting.

Oude ambachtschool aan de westzijde

Aan de westzijde wordt het beeld geheel bepaald door de historische gevel en bevindt zich de ingang naar de bovengrondse parkeerplaats.

Straatbeeld aan de noord- en oost zijde

Aan de noord- en oostzijde bevinden zich de kleine privétuinen van de appartementen op maaiveldniveau.

Sfeerimpressie

Bloemenstrook

Sfeerimpressie

Prachtige, dichtbegroeide plantenborders.