Mudde Kok Automotive naar vm GPS Nunspeet

Één locatie

Mudde Kok Automotive is eind 2022 verhuist van Urk naar Nunspeet. Van zes verschillende locatie op Urk groeit de locatie in Nunspeet naar meerdere ha’s. De nieuwe locatie, het voormalige bedrijfsterrrein van GPS, ligt in een bosrijke en groene omgeving op de Veluwe.

Door deze unieke ligging wil Mudde Kok Automotive haar klanten bij een bezoek tegelijkertijd ook een dagje uit bieden. In de omgeving zijn diverse fiets- en wandelroutes waar gebruik van gemaakt kan worden.

Nieuwe activiteiten

De nieuwe plek biedt Mudde Kok de mogelijkheid om de huidige activiteiten uit te breiden en nieuwe activiteiten in huis te halen. Voorbeelden hiervan zijn het uitbreiden van het aantal bruggen in de werkplaats, een groter aanbod van onderdelen bij Mudde Kok Parts en een uniek Heico-Sportiv belevingscentrum.

Forse uitbreiding laadpalen

De locatie in Nunspeet beschikte al over een grote energieaansluiting waardoor het mogelijk is om het aantal laadpalen fors uit te breiden. Hiermee kan Mudde Kok Automotive altijd een opgeladen auto garanderen, voor zowel een proefrit als een aflevering.

Aan LooHorst is gevraagd om het wat kille bedrijfsterrein van GPS om te vormen naar een plek voor een autobedrijf met groene ambities en beleving voor de bezoekers.

Projectdetails

Dienst
Ontwikkeling&Realisatie
Opdrachtgever
Mudde Kok Automotive
Ontwerper
StadWaterLand
Omvang
>2 ha
Uitvoering
Gefaseerd vanaf augustus 2022

Inpassen in het groen

De uitdaging bij het bedenken van een terrein voor een automotive bedrijf als deze zit ‘m vooral in de combinatie van de wensen m.b.t. de logistiek op het terrein, de noodzakelijke verhardingen en de groene inpassing. Uiteraard kan niet worden ontkomen aan een fors aandeel verhardingen. Hetvoordeel van deze plek is dat door de ligging en het al aanwezige groen in de vorm van de bosrand en veel grote bomen, er al een goede basis is. En door de toevoeging van de nodige groenvakken neemt het aandeel groen op het terrein toe.

Door een slimme vlakverdeling  met kamers die verschoven liggen ten opzichte van elkaar wordt het terrein ook niet ervaren als een enorme parkeerplaats. Het hemelwater wordt compleet ter plekke geïnfiltreerd, waarbij gebruikt gemaakt wordt van de al aanwezige waterpartij, die verbetert wordt.  Tegelijk gaat dat de plek worden voor een camper experience.

Precisie Egalisatie

Aansluitend op het grondwerk wordt met de GPS/laser techniek de zandbaan nauwkeurig in profiel gebracht.

Machinaal straten

Oppervlakten als deze worden vanwege efficiëntie en ARBO machinaal gestraat.

Beplanting

Beplanting zorgt voor de finishing touch.

Oplevering

Met het planten van een laatste mooie meerstammige boom door de opdrachtgever is de oplevering een feit.