Kleinschalig maaibeheer van natuurlijke graslanden

De gemeente Harderwijk kent een grote variatie aan cultuurlijk en natuurlijk groen. Voor het beheer en onderhoud van de natuurlijk graslanden, binnen de bebouwde kom en ook in de natuurterreinen, is maaibeheer nodig met specifiek licht materieel. Daarop heeft LooHorst het antwoord met niet alleen de benodigde machines, maar ook met machinisten die begrijpen waar ze mee bezig zijn.

 

Projectdetails

Dienst
Service openbare ruimte
Opdrachtgever
Gemeente Harderwijk
Projecttype
Beheer natuurlijkse graslanden met specifiek materieel
Uitvoering
Jaarlijks na de bloei van de planten

Verschralend maaibeheer

De eerste jaren na aanleg of ingezette ontwikkeling vormt maaien en afvoeren het belangrijkste beheer. Zodra de bodem minder voedselrijk is zullen er meer verschillende soorten grassen in het grasland opkomen en krijgen kruiden de kans zich te ontwikkelen. Afvoeren van maaisel is cruciaal, want dit zorgt voor de afvoer van voedingsstoffen als stikstof en fosfaat.

Minder intensief maaibeheer

Als er meer ontwikkeling is opgetreden kan er later worden gemaaid en ook dan wordt er steeds afgevoerd. Door dat maaien en afvoeren gaat er steeds minder gewas groeien en wordt erĀ  ook later in het seizoen gemaaid, zodat eerst bijzondere kruiden ook in zaad kunnen komen. Door verdere verschraling zal de kruidenrijkdom toenemen in het grasland. Bloeiende kruiden trekken insecten aan, die op hun beurt weer vogels en zoogdieren aantrekken. Dit is de aanpak waar LooHorst samen met de beheerders uitvoering aan geeft.

Lees hier onder verder over meer details.

Meer info? Vraag het Henk Schouten

Meer info?
Harken met de bandhooier

Afhankelijk van de fase van het beheer wordt het maaisel eerder of later bij elkaar geharkt. In de fase waarin ervoor wordt gekozen om zoveel mogelijk zaden uit de afgemaaide kruiden te laten vallen wordt er eerst een aantal dagen gewacht om voldoende verdroging te krijgen. De bandhooier is uitermate geschikt om met zo min mogelijk nevenschade het maaisel te verzamelen.

Afvoeren van het maaisel naar broedhopen

In het geval van de weiden van dit project wordt er door de beheerder ervoor gekozen om het maaisel niet af te voeren naar een verwerker. Maar het wordt in de nabije omgeving verwerkt in zogenaamde broedhopen. Hiervoor wordt door LooHorst de speciale hooivork aan een kleine shovel op brede banden ingezet. In deze hopen komen allerlei diersoorten voor, waaronder ringslangen. Daarmee worden er weer extra mogelijkheden voor natuurontwikkeling toegevoegd aan dit terrein.