Herinrichting Landgoed zorginstelling ’s Heeren Loo in Apeldoorn

In het prachtige, groene Apeldoornsche Bosch ligt woonzorgpark Groot Schuylenburg van ’s Heeren Loo. Hier wonen en werken mensen met een verstandelijke beperking in een beschermde omgeving. Je kunt er heerlijk wandelen of fietsen, want er is niet veel verkeer.  We hebben bij elke woongroep een tuin op maat aangelegd. LooHorst heeft daarmee een thuisgevoel gegeven aan iedere plek.

Projectdetails

Dienst
Ontwikkeling & Realisatie / Terreinzorg & Service
Opdrachtgever
's Heeren Loo
Ontwerpers
Arcadis en StadWaterLand
Projecttype
Terreinen zorginstelling (her-)inrichten
Omvang
30.000 m2
Uitvoering
Realisatie 2012-2020, met een nazorgperiode na elke fase

Bij elke woongroep een tuin op maat

’s Heeren Loo bouwt in het park Groot Schuylenburg mooie woningen voor cliënten, specifiek aangepast op hun beperking. Op het terrein zijn alle voorzieningen aanwezig, zoals een bakkerij, een zwembad, een brasserie en een kinderboerderij, waar het terrein op is aangepast. Daarnaast worden waardevolle oude panden gerenoveerd en aangepast aan de uitgangspunten voor de zorg van deze tijd. Hierbij worden woningen en appartementen aangepast aan de wensen en behoeften van de cliënt.

Bouwteamverband

In samenwerking met Arcadis en Stadwaterland heeft LooHorst de afgelopen jaren een groot deel van de buitenruimte heringericht als zorgzame omgeving. Arcadis tekende het masterplan voor het gehele park. En anex aan iedere nieuw- of verbouw ontwikkelde en realiseerde LooHorst de directe omgeving en tuinen in een bouwteamverband met de opdrachtgever, StadWaterLand en zo nodig andere partners. De essentie is dat er hier voor allen een echt thuisgevoel is.

Lees hier onder verder over meer details.

Meer info? Vraag het Albert de Koning

Meer info?
Het voorplein met de buurtwinkel en de Brasserie

Door het voortgaande ontwerp en realisatietraject ontstond er een omgeving en tuinen die aansloten bij de gedachte achter elk van de nieuwe of verbouwde panden.  En met interactie met de aansluitende woonwijk, bijvoorbeeld met het voorplein waar de buurtwinkel en de Brasserie te vinden zijn. De parkachtige omgeving kan volop worden benut door bewoners, personeel, familie, vrienden en buurtbewoners.

De Peppel, een nieuwe plek voor jongeren in een gebouw met historie

Één van de  waardevolle oude panden die is gerenoveerd en aangepast is De Peppel. De appartementen zijn aangepast aan de wensen en behoeften van de groep jongeren die hier nu wonen.  Een ontwerp wat uitgaat van beslotenheid waar nodig, open waar mogelijk, en passend in de  bosrijke omgeving van dit deel van het terrein. Vooral de binnentuin is een gewaardeerde verblijfsplek van de bewoners geworden.

Tuinen bij begeleidt zelfstandig wonen

Dit gebiedje vormt een klein dorpje op zich op het landgoed. Met een grote mate van zelfstandigheid voor de bewoners van de huizen. En een eigen stukje tuin met terras. De padenstructuur en verlichting zijn oriëntatiepunten voor de plek en de looprichting. De beplanting zorgt voor een echte thuissfeer.

Tuin tussen twee woongroepen

Door een meanderende padenstructuur en een fors element van Cortenstaal tussen de ingangen geeft deze tuin, naast toegankelijkheid, toch de nodige beslotenheid. Daarmee werd invulling gegeven aan de specifieke wens van de zorgverleners van deze groepen. Een aantal terrassen en zithoekjes faciliteren het gebruik voor individuele bewoners en ook voor groepen. De beplanting van dit deel vormt een overgang van het meer intensieve binnengebied van het park naar de bossfeer aan de buitenkant.