Daktuinen en groene gevels Havenkade in Nijmegen

De Havenkade is ontwikkeld door BPD in samenwerking met woningcorporaties Talis en Portaal en is onderdeel van de omvangrijke binnenstedelijke gebiedsontwikkeling Waalfront. Hier worden tot 2028 ongeveer 2.000 woningen en diverse voorzieningen gerealiseerd.

Havenkade wordt een gevarieerd woongebied, met woningen voor de sociale huur, middenhuur, sociale koop en vrije sector koop. De 324 appartementen zijn ontworpen door JURY! Architecture, Thijs Asselbergs architectuurcentrale en VanOmmeren-architecten en zijn verdeeld over acht gebouwen, waaronder een markante woontoren van maar liefst 70 meter hoog.

 

Projectdetails

Dienst
Ontwikkeling & Realisatie
Opdrachtgever
Klok Groep/Trebbe Bouw
Ontwerper
Felixx
Omvang
3.000 m2
Uitvoering
Najaar 2022 en Voorjaar 2023

Binnenterrein

Het binnenterrein heeft een parkeerlaag gekregen, daar wordt een groene binnentuin aangelegd, naar een ontwerp van Felixx Landscape Architects and Planners. LooHorst heeft van de combinatie Klok Groep en Trebbe Bouw de opdracht gekregen de daktuinen en het voetgangersgebied met o.a. loopbruggen op de eerste verdieping te realiseren.

De binnentuin

Het semi-openbare binnengebied naar ontwerp van Felixx ligt bovenop het dak van de parkeerlaag. Het heeft een hoge verblijfskwaliteit en een groene inrichting met een variatie aan zitplekken. De binnentuin heeft zowel een meer openbaar gebied als meer besloten plekken die vooral zijn bedoeld voor de bewoners.

Open parkeerdak

Het parkeerdak is opengewerkt zodat de parkeerlaag volledig natuurlijk geventileerd is. In de parkeerlaag staan bomen in de volle grond. Het bladerdek daarvan steekt door naar de binnentuin. Aan LooHorst de uitdaging op de daktuin en het wandelgebied op de 4e etage te realiseren binnen de kaders qua gewicht en beeld.

Tegelwerk opdragers

Het loopgebied inclusief de galerijen worden voorzien van tegels op tegeldragers van het DNS systeem. Met dit systeem wordt er een waterpas verharding gecreëerd. De buizen die hiervoor gebruikt worden, worden d.m.v. een laser ingemeten en op maat geslepen. Daardoor blijft het geheel qua belasting binnen de kaders.

Verhoogde groenvakken

De verhoogde groenvakken vormen tevens de zitplekken. In de plantvakken zijn er diverse meerstammige heesters aangebracht. Deze zijn voorzien van een ondergrondse verankering, hierdoor zijn er geen boompalen nodig. De plantvakken zijn verder voorzien van druppelslangen die vanuit een technische ruimte worden aangestuurd.

Door de specifieke opbouw krijgen, een mooie variatie aan beplanting, de juiste groeiplek.

Maatwerk plantenbakken voor verticaal groen

Diverse gevels worden voorzien van verticaal groen. Daarvoor worden er maatwerk plantenbakken, met zowel een slimme irrigatie als afvoer, toegepast. Klimplanten aan kabels gaan een groen beeld opleveren.

Aanbrengen klimplanten

Het aanbrengen van de klimplanten is een specifiek werk op hoogte.

Na het plaatsten van de bakken, zijn deze voorzien van staaldraden. Bij deze staaldraden zijn klimplanten geplant. Gebruikte soorten zijn onder andere Clematis en Aristolochia.

Ook de klimplanten zijn voorzien van druppelslangen. In de gevelgroenbakken zijn vochtsensoren geplaatst, deze vangt de natuurlijke neerslag op en bij voldoende natuurlijke neerslag wordt de automatische irrigatie uitgesteld, totdat er voldoende verdamping heeft plaatsgevonden. Hierna wordt het automatische programma weer hervat.

Door de juiste keuze in planten, passend bij de kabels, gaan hier mooie groene schermen ontstaan.

Plantvakken

Op het binnenterrein zijn de plantvakken ook door Loohorst aangeplant. Hierin zijn verschillende soorten bomen geplant. Bij de bomen, die kort op de bestrating staan, hebben we boomgranulaat aangebracht. Door het aanbrengen van boomgranulaat ontstaat er voldoende groeiruimte voor de bomen en voldoende stevigheid onder de verharding.

Privé-terrassen

De privé-terrassen zijn aangelegd met Oud Hollandse antraciet tegels. Deze zijn omsloten door betonnen keerwanden en voorzien van Eleagnus (Olijfwilg) hagen. Het voordeel van deze haag is, dat deze wintergroen is.

Groen eindbeeld

De planten zijn gegroeid en geven een groen beeld

De klimbeplanting

De klimbeplanting is gegroeid waardoor de groene schermen steeds beter zichtbaar worden.