Boombeheer Zeewolde

Zeewolde is één van de zes gemeenten van de Nederlandse provincie Flevoland, die drooggelegd is in de jaren 60 van de 20e eeuw. De gemeente telt bijna 23.000 inwoners en  heeft een landoppervlakte van 248,76 km². Zeewolde werd in 1984 een zelfstandige gemeente en is daarmee de jongste, niet door samenvoeging ontstane, gemeente van Nederland. Doordat Zeewolde een jong gebied is en ook doorlopend wordt uitgebreid, kent de gemeente een bomenbestand wat erg divers is qua leeftijd en ontwikkeling. Qua soorten is het bestand aangepast op de omstandigheden van de Flevopolder. Met de uitvoering van het onderhoud aan het bomenbestand voert LooHorst de benodigde maatregelen uit voor de boomveiligheid, begeleidingssnoei en onderhoudsnoei. Zo blijft het bomenbestand in goede conditie.

Projectdetails

Dienst
Boomverzorging
Opdrachtgever
Gemeente Zeewolde
Projecttype
Uitvoering boombeheer middels snoeien
Omvang
Gehele gemeentelijke gebied binnen en buiten bebouwde kom
Uitvoering
2019-2024

Raamovereenkomst onderhoud bomen en Digitree

LooHorst voert het onderhoud aan het bomenbestand van de gemeente Zeewolde uit aan de hand van een meerjarige raamovereenkomst. Dat wil zeggen dat ervoor zo veel mogelijk van de verschillende onderhoudswerkzaamheden, voornamelijk het snoeien, posten zijn opgenomen in het bestek. Aan de hand van een jaarlijkse inventarisatie wordt er vervolgens een deelbestek opgesteld met het aantal te behandelen bomen onder elke post. Deze informatie wordt uitgewisseld middels het digitale systeem Digitree. De uitvoering is in handen van de ervaren boomverzorgers van LooHorst, die zijn gecertificeerd als European Treeworkers(ETW). Gedurende de uitvoering worden de werkzaamheden real time bijgehouden in het systeem.

Lees hier onder verder over meer details.

Meer info? Vraag het Albert de Koning

Meer info?
Boomverzorging en veiligheid

Boomverzorging kan zowel voor de medewerkers als passanten heel goed veilig worden uitgevoerd. Maar dat vergt wel de nodige zorgvuldigheid en beschikbare beschermingsmiddelen. Alle boomverzorgers beschikken over een persoonlijk pakket aan middelen en (motor-)handgereedschap, die tijdig gekeurd worden. Overigens is het motorisch gereedschap inmiddels veelal elektrisch aangedreven, goed voor mens en milieu. Voor passanten wordt er bij het snoeien bijna altijd gewerkt met verkeerregelaars, die mensen op de benodigde afstand houden en het verkeer in goede banen leiden. Vrijkomende takken worden direct versnipperd voor energiehout met de snippercombinaties van LooHorst. Ook die zijn voorzien van de benodigde verkeersmiddelen.

Up-to-date bestanden en apparatuur

Voor het beheer van bomenbestanden zijn diverse softwarepakketten beschikbaar. LooHorst heeft ervaring met de meeste van deze systemen en gebruikt die zowel ‘in de bak’ als ook op het kantoor in de bureauversie. Daardoor wordt er zowel in de voorbereiding als ook tijdens de uitvoering steeds gewerkt met up-to-date gegevens. En met de bijbehorende robuuste apparatuur voor het werken in de buitenruimte. Zo gebruikte Zeewolde het systeem van Digitree, waar LooHorst dan weer op aanhaakt met een eigen licentie.