Aanleg daktuinen High Park Arnhem

High Park is een groots gebouw met een rijke historie gelegen aan de Velperweg in Arnhem. Het voormalig ING kantoor is in de afgelopen jaren van één complex van beton getransformeerd naar een luxe appartementencomplex in een compleet vergroende parkachtige omgeving. Het Kruisgebouw bestaat uit 12 woonlagen met in totaal 281 appartementen en biedt een grandioos uitzicht over de stad Arnhem.  Zelfs de meer compacte appartementen geven daardoor het gevoel van een ruime city loft. Al vanaf de eerste woonverdieping kijken de bewoners uit over de stad en de wijde omgeving. Onderdeel van het ING complex waren de parkeergarage en de kelders die een aantal niveau’s diep de grond in liggen.

Heringericht als natuurinclusief park

Het bijzondere aan de buitenruimte van  dit project is dat bij de ontwikkeling hiervan de gehele ruimte onder en rond het kruisgebouw als een park ingericht diende te worden, inclusief het bovenste dek van de parkeergarage. Daarbij zijn de kelders intact gebleven en die gaan onder andere een ondergrondse supermarkt herbergen. Tegelijk diende er een hoogteverschil van ca 6 tot 8 meter van de ene zijde naar de andere zijde van het park te worden opgelost op de daken van de kelders. Maar ook het gebied van de entree naar de parkeergarage en de winkels diende zowel horizontaal al verticaal groen te krijgen.

Slim engineeren

Ook diende de voorzijde aan de Velperweg en de entree compleet opnieuw te worden ingericht. Ook daar deels op een kelderdek. Al met al een complexe opgave om het beeld van de landschapsarchitect middels slimme engineering om te zetten in een praktisch uitvoerbaar geheel. Daarvoor is samen met het engineeringsbureau alles uit de kast gehaald qua daktuintechniek en andere technische oplossingen om tot een haalbare realisatie te komen.

Projectdetails

Dienst
Ontwikkeling & Realisatie
Opdrachtgever
Borghese Real Estate
Ontwerper
veenbos en bosch landscapsarchitecten
Engineering
Bouwteam, en daar binnen door SmitsRinsma en LooHorst
Omvang
15.000 m2
Uitvoering
2021 met aansluitend nazorg en onderhoud

Hoge ambities en grote uitdagingen

Om dit project haalbaar te krijgen was de buitenruimteinrichting een sterk meebepalende factor. Niet alleen qua beeld, maar ook qua ambities m.b.t. watermanagement, functionaliteit voor de bewoners en de buurt, de positie van de supermarkt, de toegankelijkheid i.v.m. de hoogteverschillen, de beperkingen in het gewicht van veel onderdelen etc. Dat heeft geleidt tot een groot aantal interessante oplossingen. Zoals een uitgekiend infiltratiesysteem voor het hemelwater. En een lichtgewicht oplossing voor de daktuin op de parkeerkelder, die tegelijk toch voldoende beleving en beeld geeft aan het geheel. Een forse hoeveelheden lichtgewicht opvulling van de grote hoogteverschillen op de ondergrondse supermarkt. Omdat het geheel van de buitenzijde bereikbaar diende te zijn voor een hele forse hoogwerker voor de glasbewassing is de hierop afgestemde padenstructuur uitgevoerd in asfalt, wat dan wel weer in een natuurlijke kleur is uitgevoerd om niet aan beeld in te boeten.

Veelheid van inrichtingselementen

Met name vanwege de hoogteverschillen in het terrein zijn er diverse oplossingen met elementen ontwikkeld om die hoogte te overbruggen. Daarvoor zijn verschillende typen
L-elementen, trapelementen, keerwanden en andere onderdelen toegepast. Er zat extra uitdaging op plekken op de daken waar dan het gewicht weer een grote rol speelde. Middels een nauwe samenwerking met de constructeur is telkens een verantwoorde oplossing gezocht en gevonden.

Beplanting met Blooming Fields zaaiwerk

De beplanting van het geheel bestaat uit een variatie aan bomen en heesters, een gedeelte extensieve vegetatie en vakken met vaste planten. Voor een groot deel van de vaste planten is een nieuwe methode toegepast met, in plaats van het traditionele inplanten met gekweekte planten,  het inzaaien van de mengsels van Blooming Fields. Met deze innovatieve aanpak, met zaaien middels het zogenaamde hydro-seeding (zaad aanbrengen door het te sproeien in een emulsie met een bindmiddel) gaat er in het komende jaar een fraaie mix van meerdere soorten bloeiende planten groeien. Ook nog eens per dakdeel afgestemd op de specifieke situatie.

Van beton naar bloeiend groen

De grijze massa beton van voorheen is inmiddels, na een groeiseizoen, een bloeiend groen park geworden. Daarmee is het ook een belangrijke groene plek in de buurt geworden, waar ook veelvuldig gebruik van wordt gemaakt.

Wisselende seizoensbeelden

Door de mix van vaste planten en andere soorten zijn  er gedurende de seizoenen een doorlopende wisselingen in beelden en kleuren. Met ook veel ontwikkelingen in de biodiversiteit door de toegepaste soorten.

Groene entree

De toegang naar de parkeergarage en de winkels heeft een forse groene injectie gekregen bij de herinrichting. Ondanks het noodzakelijke minimum aan verhardingen is door de ligging, en het verticale groen, een mooie parkachtige sfeer ontstaan.

Verticaal groen

De etages van de parkeergarage worden letterlijk verbloemd door verticaal groen in de vorm van diverse klimplanten in een klimnetwerk. Daarmee wordt ook een ecologische verbinding gemaakt met de hoger gelegen semi-extensieve daktuin op het voormalige parkeerdek op de bovenste etage van de parkeergarage.