Leisurelands doet positieve ervaringen op bij bestrijding eikenprocessierups met aaltjes

“Met Nemasys F aaltjes is een reductie van 80% van het aantal eikenprocessierupsen realistisch”

Met 20 recreatieterreinen in beheer en exploitatie is er Leisurelands veel aan gelegen om de eikenprocessierups op afstand te houden, zodat bezoekers ongestoord kunnen recreëren. Bij met name strandbezoekers, maar ook bij grote evenementen, zoals Emporium, Down the Rabbit Hole en Ground Zero kan de eikenprocessierups tot grote overlast leiden als niet tijdig adequate maatregelen worden getroffen. “Bij deze evenementen komen meer dan 15.000 bezoekers. Die wil je optimaal laten genieten,” vertelt Operationeel Manager Hans Huisman van Leisurelands.

“We zijn daarom dit jaar een pilot gestart, waarbij we drie verschillende methoden uitproberen om de eikenprocessierups te bestrijden. In de regio zuid zetten we bacteriepreparaat Xentari in. In de regio west passen we de Nemasys F aaltjes toe. Tot slot richten we weer ergens anders een gebied in met kruidenvelden en vogelnestkastjes. Er gaan echter enkele jaren overheen voordat je een dusdanige biodiversiteit hebt ontwikkeld, dat de eikenprocessierups er geen voet meer aan de grond krijgt.”

Goed proefresultaat van de bestrijding

Voor de proef met de bestrijding met Nemasys F aaltjes deed van Leisurelands een beroep op Loohorst Landscaping uit Ermelo, dat mede is gespecialiseerd in boomverzorging. Samen met LooHorst zijn zowel een aantal kleine proefvakken als ook grotere geheel behandelde percelen intensief gevolgd. Directeur Reinald van Ommeren is uitermate positief over de tot dusverre opgedane ervaringen met de aaltjesbestrijding. “We hebben hier vlakbij ons eigen bedrijf een proefvak behandeld.” In het deel dat Loohorst Landscaping behandelde met Nemasys F werd bij de monitoring middels visuele inspectie slechts één nest van circa 15 centimeter aangetroffen op een totaal van 7 bomen, terwijl de eikenprocessierupsdruk in een belendend deel met 10 onbehandelde eikenbomen opliep tot wel 150 nesten van minimaal 25 centimeter.

Kleine nesten eikenprocessierups

Dit resultaat sloot volgens Van Ommeren goed aan bij de ervaringen met de behandeling van een ander proefvak met 86 eikenbomen. “In dat vak hebben we bomen om en om wel en juist niet behandeld.” Als gevolg van wind tijdens de bespuiting bleek het echter moeilijk om bomen over te slaan niet te raken. “Door verwaaiing kregen ook de bomen, die bedoeld waren om onbehandeld te blijven, toch een deel van de bespuiting over zich heen. Daardoor is het moeilijk om de resultaten van de behandelde bomen te vergelijken met die van de andere bomen. Maar over het gehele perceel is het aantal nesten wel heel sterk gereduceerd.

Bij het wegzuigen van de nesten viel bovendien op dat we eigenlijk alleen maar kleine nesten aantroffen. Als ik dat aspect meeneem in onze evaluatie, dan schat ik dat je een reductie van 80% van het aantal rupsen kunt realiseren bij de inzet van Nemasys F aaltjes.”

Geen ongewenste effecten

Hans Huisman van Leisurelands herkent het door Van Ommeren geschetste beeld. “Bij de bestrijding op andere grote terreinen op het Strand Horst zien we soortgelijke resultaten. Ik vind dat veelbelovend en ben hier dik tevreden mee. Een belangrijk voordeel van aaltjes ten opzichte van Xentari vind ik bovendien dat de aaltjes niet heel breed werkzaam zijn en relatief vroeg in het seizoen worden toegepast. En daardoor dus ook niet ongewenst veel andere insecten meenemen.”

Vitale aaltjes

Tijdens het afgelopen bestrijdingsseizoen, waarin Loohorst Landscaping een KWH bomenspuitmachine gebruikte, heeft Van Ommeren veel waardevolle ervaringen opgedaan met de bestrijding van de eikenprocessierups. “Omdat de rups ‘s nachts actief op zoek gaat naar eten, is de kans op contact met een aaltje bij verwerking in de schemering en in het donker groter. Ook is het voor de aaltjes beter om niet bij te veel zonlicht te worden verspoten. Wij werken bij de bestrijding met een klein voorraadtankje, dat de aaltjes pas op het laatste moment bij het water uit de grote watertank mengt. Dat komt de vitaliteit van de aaltjes ten goede.”

Kort seizoen

Ook merkte Van Ommeren dat het bestrijdingsseizoen nog korter is dan werd verondersteld. Je hebt het eigenlijk over slechts drie à vier weken vanaf begin april, als de bomen nog geen blad hebben aangemaakt. Maar dit jaar was het begin april nog erg koud, zo’n 5 graden C, terwijl de aaltjes hun werk pas goed doen vanaf 8 C.” Ook andere weerfactoren hebben volgens de directeur van Loohorst Landscaping grote invloed op het bestrijdingsresultaat. “Als het regent spoelen de aaltjes uit de boom en als het hard waait, is het moeilijk om de aaltjes goed te verdelen over de toppen van de bomen. Maar als je goed rekening houdt met al die omstandigheden, en je werkwijze daarop aanpast, dan zijn Nemasys aaltjes een uitstekend preventief middel.”

Tekst van dit artikel is overgenomen van BASF, oktober 2020