ginkgo

Wie zijn wij

VACATURES: KLIK OP DEZE LINK

 

WIE ZIJN WIJ?

De LooHorst Groep bestaat uit LooHorst Landscaping, LooHorst Dak- en Gevelgroen, LooHorst Bomen en LooHorst Hoveniers. Wij zijn actief in groenvoorziening, tuinen, terreininrichtingen, dak- en gevelgroen, natuurbouw en bomen en boomverzorging.Dit doen wij voor een grote groep trouwe opdrachtgevers. Overheid, particulieren, projectontwikkelaars, bedrijven, zorginstellingen, woningbouwverenigingen, onderwijsinstellingen, bouwbedrijven, dakdekkers en recreatiebedrijven.

LooHorst bestaat sinds 2004. Het is opgericht door mensen met tientallen jaren ervaring in het groen. Sinds die tijd heeft LooHorst een grote groei doorgemaakt. Tegenwoordig zijn er ongeveer 50 medewerkers betrokken bij onze activiteiten. Ons werkgebied is groot Midden-Nederland. Daarbij voeren wij specialistische en bijzondere projecten landelijk en zelf buiten Nederland uit.

De verschillende bedrijfsonderdelen werken volgens de uitgangspunten van de VCA**, de EN-ISO-9001, en Groenkeur voor Groenvoorzieningen, Dak- en Gevelgroen en Boomverzorging. Daarom zijn op onze werken de voorwaarden van Groenkeur van toepassing. Voor zover werkzaamheden niet zouden vallen onder de reikwijdte van Groenkeur zijn de Algemene (business-to-business) voorwaarden van de VHG van toepassing.Voor het werken aan tuinen voor consumenten c.q. particulieren zijn de Algemene Consumentenvoorwaarden van de VHG van toepassing.

De genoemde voorwaarden kunt u via bijgaande links in PDF inzien of downloaden.

LooHorst houdt zich momenteel bezig met een project dat gericht is op de duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers. Dit project wordt gefinancieerd met een subsidie vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF). Het project van Loohorst richt zich op het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezonde leefstijl, het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer.

Visie en Missie

Onder de missie: “Wij maken de groene omgeving waardevol!” wil de LooHorst Groep invulling geven aan haar bedrijfsactiviteiten. De gedachte achter deze missie is het bieden van meerwaarde aan de gebruikers. Wij werken dan ook vanuit de volgende kernwaarden:

  • Wij houden van ons vak en laten dat zien
  • Wij werken samen, ieder vanuit zijn rol
  • Wij zijn transparant naar binnen en naar buiten
  • Wij doen wat wij beloven, afspraak is afspraak
  • Wij werken veilig en professioneel
  • Wij verbeteren steeds ons vakmanschap
  • Wij werken aan duurzaamheid
  • Wij innoveren doorlopend
  • Wij werken met respect voor mensen
  • Wij werken met respect voor natuur en milieu

Mensen en werken naar vermogen

LooHorst stimuleert het principe dat alle mensen moeten kunnen werken naar vermogen. Niet zozeer omdat dit vanuit de regelgeving gewenst is, maar omdat wij er van overtuigd zijn dat werk een zeer belangrijke rol speelt in de maatschappelijke participatie van mensen.
Naar vermogen werken betekend dat wij voortduren op zoek zijn naar de mogelijkheden van mensen. Enerzijds zijn dat onze vakmensen en medewerkers in opleiding. Maar daarnaast bieden wij ruimte voor mensen die om bepaalde redenen een afstand tot de arbeidsmarkt hebben.

Naar vermogen betekend ook dat wij iedereen zullen stimuleren om te groeien naar een voor die persoon optimale prestatie. Dat draagt bij aan een zinvol bestaan van mensen en een gevoel van eigenwaarde.

Sinds maart 2016 zijn wij dan ook met trots PSO gecertificeerd.

Vacatures en stageplaatsen

WERK MET EEN GLIMLACH?!

Wij zorgen er voor, met….
•  leuke collega’s
•  uitdagend werk in groen en buitenruimte
•  groeimogelijkheden voor iedereen
•  BBL-opleidingsplekken op alle niveaus
•  een mooie beloning

Daarom wil LooHorst graag in contact komen met mensen die samen met ons de buitenruimte een stukje mooier willen maken. Wij werken vanuit onze vestigingen Ede en Ermelo door een groot deel van Nederland.

VACATURES: WERK MET EEN GLIMLACH?!….KLIK OP DEZE LINK

 

 

LooHorst zoekt vakmensen in het groen en verharding

CO2 prestatieladder

Sinds januari 2018 zijn wij de trotse bezitters van het CO2-prestatieladder certificaat op niveau 3. Met het behalen van dit certificaat bevestigen wij onze ambities op het gebied van duurzaamheid binnen onze gehele bedrijfsvoering. Dit sluit ook aan op de wensen en eisen van onze klanten, die we hiermee ook steeds duurzamer gemaakte producten en / of diensten kunnen leveren. De CO2 prestatieladder is gebaseerd op de normen van SKAO.

Met deze certificering tonen wij aan dat wij bewust bezig zijn met een verdere ontwikkeling van duurzaam ondernemen. Op basis van een emissie-inventarisatie over (basis)peiljaar 2017 hebben wij een CO2 footprint van 303,72 ton CO2 geconstateerd. Dat komt neer op 6,46 ton per medewerker.

Onze doelstelling is om deze CO2 uitstoot binnen 3 jaar te reduceren met 10% over het (basis)peiljaar.

Over het jaar 2018 hebben wij een CO2 footprint van 254,38 ton CO2 berekend. Dat komt neer op 5,09 ton per medewerker. Daarmee is feitelijk de doelstelling voor de eerste drie jaar t.o.v. 2017 al ruimschoots behaald. Maar wij gaan door met ons streven verdere reductie, ook door het verminderen van het energiegebruik van energiesoorten die nu al gebaseerd zijn op 0% CO2 omdat  dit groene energie betreft.

 

 

 

Om deze doelstelling te realiseren zijn er diverse initiatieven vanuit management , medewerkers en ketenpartners geïnventariseerd en samengebracht in ons Energie Management Plan. Dit plan is opgesteld aan de hand van de normeringen vanuit CO2 handboek en ISO EN 50001, waarin de structuur cyclus voor continue verbetering leidraad is.

Voor het verhogen van de bewustwording rondom duurzaamheid bij zowel interne- als externe belanghebbende hebben wij een communicatieplan opgesteld. Waarbij het doel is om in de gezamenlijke keten te werken aan de energiereductie. Daarnaast nemen wij deel aan het initiatief Nederland CO2 neutraal.

CO2 Bewust Certificaat Niveau 3 d.d. 28-01-2018

CO2 beleidsverklaring
Communicatieplan
Energie Management Actieplan
CO2 Bewust Certificaat

 

 

 

Schermafbeelding-2017-09-26-om-13.39.21