b8a3l3qg

Terreinzorg & Service

Slim onderhoud met service- en budget gestuurd beheer voor zorg- en bedrijfsterreinen en VvE’s

Dat een goede uitstraling van de tuin en de gehele terreininrichting belangrijk zijn voor de presentatie van uw organisatie is iedereen het wel over eens. Tegelijk moet er slim omgegaan worden met het budget voor het beheer, om een optimaal effect te scoren. Daarvoor is er nu LooHorst Terreinzorg&Service met service- en budget gestuurd beheer voor zorg- en bedrijfsterreinen en VVE’s. Dit is een slimme combinatie van het sturen van het beheer op beeldkwaliteit en tegelijk het opwaarderen van die delen van de tuin of het terrein die er echt toe doen. Met als extra een servicegericht aanpak voor meldingen, spoedeisende zaken en calamiteiten via ons serviceloket: LooHorst Direct

Kwaliteitsafspraken

Voor het beste effect van de LooHorst Terreinzorg & Service-aanpak werken we met drie niveaus die we samen met u afspreken:

 1. Representatief(A-kwaliteit) rond de entree en voor belangrijke zichtlocaties
 2. Standaard(B-kwaliteit) voor de algemene delen
 3. Basis(C-kwaliteit) voor die stukken die buiten het zicht liggen en iets minder prioriteit hebben.

Per relatie of object stellen we een uitgekiend pakket samen vanuit deze niveau en maken we dat duidelijk in een helder contract. De uitvoering vindt plaats op basis vaneen aantal rondes of op basis van afspraken over een doorlopende beeldkwaliteit. Met deze aanpak geeft u alleen geld uit waar dat zinvol is en toegevoegde waarde heeft.

Kwaliteitsscan met onze checklist

LooHorst beoordeelt uw terrein, vanuit onze kennis en ervaring, op o.a. veiligheid, representativiteit, gebruiksmogelijkheden, levensduur en (besparing op) investerings- en onderhoudskosten. Hiervoor hanteren we een checklist met de kwaliteitsniveaus; Representatief, Standaard of Basis. U ontvangt hierbij een compact overzicht van aanbevelingen en adviezen. Het is vervolgens aan u om te kiezen wat uw wensen zijn voor het onderhoud in de toekomst

Parkmanagement

Parkmanagement

Parkmanagement omvat het geheel aan planning en beheer van zowel het technische als het verzorgende onderhoud, inclusief de calamiteitenservice. Dus inclusief de verhardingen en wegen, beplanting, straatmeubilair, verlichting, watergangen, rioleringen en civieltechnische kunstwerken. Ook kan daar beveiliging, afvalmanagement, parkeren en logistiek in worden betrokken.

Middels een meerjarig beheer- en onderhoudsplan worden alle facetten in beeld gebracht, inclusief de te verwachten investeringen in het technische onderhoud wat in de loop van de jaren noodzakelijk wordt. Onze focus ligt op het zo slim mogelijk aanpakken van het verzorgende onderhoud en beperkte renovaties, zodat achterstalligheid wordt vermeden. Dat levert voor de terreineigenaar een constante kwaliteit op met een voorspelbare jaarlijkse begroting zonder extreme pieken. LooHorst gaat graag het gesprek met u aan om dit voor uw situatie verder in te vullen.

Proactieve advisering
Een terrein onderhouden is meer dan alleen onkruid wieden en bomen snoeien. Bij LooHorst pakken we dit aan op een proactieve manier, met de focus op preventief beheer met kostenbeperking voor langere termijn.

Technisch onderhoud

Technisch onderhoud

Bij de uitvoering van terreinonderhoud is onderscheid gemaakt tussen de technische kwaliteit en de Verzorgende kwaliteit. De Verzorgende kwaliteit wordt bereikt door de ‘dagelijkse’ onderhoudsmaatregelen die in een onderhoudsovereenkomst met een bepaalde frequentie worden uitgevoerd. Zoals bijvoorbeeld maaien, onkruidbeheersing, snoeien e.d.

Maar bij de Technische kwaliteit speelt technische conditie van de verschillende
onderdelen op de langere termijn. Dat betreft aspecten van slijtage en veroudering, de dichtheid van beplantingen, de vlakheid van verhardingen, het functioneren van voorzieningen e.d. Aanvullend op het verzorgende onderhoud is daarom het technische onderhoud van groot belang. Vaak wordt dat uitgevoerd middels renovaties.

Middels een proactief beheer zijn er echter ook veel mogelijkheden om de technische staat doorlopend op een goed niveau te houden en daarmee renovatie te voorkomen of uit te stellen. Zo kunnen beplantingen tijdig worden aangevuld, verzakkingen worden hersteld en onderdelen worden vervangen voordat de situatie te veel uit de hand is gelopen. Dat vergt dan een doorlopend technisch beheer, gericht op snel herstel en preventief onderhoud.

Alle onderdelen van uw terrein

Alle onderdelen van uw tuin- en terreininrichting kunnen worden meegenomen in de Terreinzorg & Service-aanpak, onder andere:

 • Beplanting, plantenbakken en waterpartijen;
  onkruidbeheersing, snoeien, bemesten, aanvullen, herstellen, bladruimen
 • Bomen;
  controle vanwege de wettelijk vereiste zorgplicht (VTA), snoeien en onderhouden
 • Verhardingen:
  onkruidbeheersing, bladruimen, vegen, herstellen
 • Inrichtingselementen zoals meubilair, hekwerk, verlichting, bouwkundige onderdelen:
  schoonmaken en herstellen
 • Beregening:
  controleren, in werking stellen en vorstvrij maken
 • Daktuinen, patio’s en interieurbeplanting

Voordelen van Zorg & Service

Met onze all-in-aanpak beschikt u over het gewenste onderhoud inclusief de nodige controles en één persoonlijk aanspreekpunt voor uw locaties. Voor u betekent dit:

 • Ontzorging  door heldere communicatie en organisatie;
 • Doorlopend een goed beeld op het afgesproken niveau voor alle onderdelen
 • Kostenbeheersing en continuïteit in het onderhoud
 • Periodieke kwaliteitscontrole incl. verslaglegging op ons initiatief
 • Onderhoud gericht op instandhouding en verbetering op lange termijn
 • Verbetervoorstellen op ons initiatief als wij daar aanleiding toe zien
 • Beschikbaarheid van LooHorst Direct: voor de melding van calamiteiten en zaken die spoed vereisen en serviceactiviteiten

LooHorst ook voor calamiteiten en spoedservice

Telefoon kantoor: 0341 49 47 69

Stormschade, verstopte riolering, lekkages, gladheid of een gevaarlijke situatie op uw terrein? Er zijn calamiteiten in en rondom uw pand die direct aangepakt moeten worden. LooHorst Landscaping heeft mensen die zo nodig 24 uur per dag beschikbaar zijn. Deze allround vakmensen kunnen bij calamiteiten binnen heel korte aanwezig zijn om de schade te herstellen. Op basis van voor u passende serviceafspraken op maatwerk met reactietijden.

LooHorst is zo nodig 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar voor calamiteiten. En elke werkdag voor alle overige service- en snelherstelactie ’s. Hiervoor hebben we ons personeel en een aantal gespecialiseerde partners beschikbaar.

Maar ook voor iets minder urgente zaken is het bellen via onze vaste nummers de manier of snel en goed te reageren op uw meldingen, zoals een schade aan terrein, hekwerk of beplanting, afvalverwijdering of een noodzakelijke aanpassing.

Wij hebben voor LooHorst Direct beschikbaar:

 • Boomverzorgers
 • Terreinmedewerkers/stratenmakers
 • Rioolinspectie en -ontstoppingsservice
 • Installatiebedrijf
 • Grondverzetapparatuur
 • Schoonmaakapparatuur
 • Gladheidsbestrijdingsapparatuur

LooHorst Direct is een service die we verlenen bovenop uw onderhoudsplan volgens onze LooHorst  Terreinzorg & Service aanpak.