Projectleider bij LooHorst worden?

Projectleider bij LooHorst worden?

Om onze steeds mooiere en complexere aanlegprojecten m.b.t. daktuinen, gebouw gebonden terreininrichtingen en openbare ruimte te kunnen aansturen willen we onze bedrijfsleider ondersteund zien door een capabele projectleider. Dat is een man die vanuit zijn ervaring in infra, groen en/of daktuinen in staat is om te acteren in bouwprocessen, bouwteams en vergelijkbare situaties. Hij heeft een HBO werk/denkniveau en groei bij voorkeur door vanuit een rol als (meewerkend-)uitvoerder. Zijn projecten runt hij door een goede relatie aan te gaan met de opdrachtgever/directievoerder, met  de andere aannemers die werken op het project en zeker ook met de eigen (meewerkende-)uitvoerders en de medewerkers. Hij geeft zijn mensen voldoende ruimte en kansen en brengt de mensen om hem heen op een hoger niveau, overziet tegelijk de projecten op organisatorisch en financieel vlak. Als het nodig is staat hij naar iedereen zijn mannetje en is dus naast verbindend ook zeker voldoende autonoom. Hij is goed in de voorbereiding en ook de  administratieve afhandeling van zijn projecten, in nauwe samenwerking met het bedrijfsbureau. Hij doet dat met alle plezier, want zijn passie is dat zijn uitvoerders/medewerkers zich door ontwikkelen en echt  goed lopende projecten hebben.

Neem contact op met Reinald van Ommeren (06-53408148) of Albert de Koning (06-29831284).

Of per mail naar info@loohorst.com.