wUrck_Fietsparkeergarage-Vijfhoek-41[1]

Zware bomen Maaiveldinrichting Vijfhoek, Zuidas Amsterdam

“Het creëren van een veilige en groene plek, waar men samen kan komen en ruimte is om te spelen.” De Vijfhoek op de Zuidas is een volgende fase in dit bijzonder stukje Amsterdam. LooHorst Landscaping heeft deze winterperiode voor Van Boekel bouw & infra de groene aankleding van de maaiveldinrichting gerealiseerd. Belangrijkste doel is het creëren van een prettige verblijfs- en ontmoetingsplek en een  hoogwaardige uitstraling van het maaiveld. En dat op de bekende Zuidas-kwaliteit. Van Boekel heeft  inmiddels onder andere een infinity pool, een dierenband van in totaal 161 granieten elementen en cortenstalen randen rondom de groenstroken geplaatst.  Onder de maaiveldinrichting ligt de door Van Boekel gerealiseerde fietsparkeergarage Strawinskylaan. Daar sluit LooHorst met het groen naadloos op aan. De nieuwe pleinruimte krijgt een hoogwaardige groene uitstraling, bestaande uit 68 bomen in grote aanplantmaten, 800m2 vaste planten en gazon met een mooi bollenmengsel.  Daar waar bomen in verharding zijn gepland is als groeiplaatsvoorziening op het cunet van bomenzand een sandwichconstructie aangebracht.  Hierdoor was er een dunnere funderingslaag benodigd en daarmee is er meer doorwortelbare ruimte gecreëerd is. Dat komt de geplante bomen zeker ten goede. Vooral ook omdat er op de Zuidas een vrij hoge grondwaterstand is. Een beluchtingsdrain zorgt  voor extra zuurstof in de bodem, wat vooral de eerste jaren van belang is vanwege het huminificeren van bomengrond en -zand. Daarom is er een biologisch afbreekbare drain aangebracht.

Om wateroverlast bij zware neerslag te voorkomen is de inrichting rainproof. De groenstrook is zowel een belangrijk groenelement als ook een hoogwaardige waterberging.

Ook het onderhoud, nazorg en controle van de groenvoorziening zal LooHorst in de komende 3 jaar uitvoeren. Voor de 68 geplante bomen houdt dit in dat ze gedurende deze periode de juiste bewatering en bemesting krijgen op basis van de No-Risk-Tree aanpak.  Tijdens de nazorgperiode wordt er naast de verzorging doorlopend gecontroleerd op conditie, ziekten en plagen, ontwikkeling en diagnose bij afwijkingen. Ook wordt eventuele schade of vandalisme vastgesteld. Met deze vorm van nazorg bereikt LooHorst al jaren een slagingspercentage van 99,9%. En daar zijn we bij bijzonder trots op!

- In opdracht van gemeente Amsterdam – team Zuidas

- Hoofdaannemer, van Boekel bouw & infra uit Zeeland https://vanboekel.com/portfolio_page/maaiveldinrichting-de-vijfhoek/