sporthal_ede-400x250

Terreininrichting Topsporthal Kenniscampus Ede, 2017/2018

Topsporthal Ede: dé ontmoetingsplek op de Kenniscampus.

Topsport, recreatieve sport, onderwijs en paramedische expertise in één duurzaam gebouw. Dat is de topsporthal Ede. De topsporthal vormt vanaf medio 2018 dé ontmoetingsplek van de Kenniscampus Ede. De bouw is in juni 2017 gestart. De faciliteiten zijn uitstekend: een state-of the-art fitnessruimte, dojo en verschillende onderwijsruimten. De nieuwe topsporthal wordt een inspirerende plek, waar je als sporter en student het beste uit jezelf kunt halen. Je kunt er samen sporten, leren, eten en ontspannen. Met de combinatie van paramedische expertise, sport en gezonde voeding zijn alle ingrediënten aanwezig om je lichaam optimaal te laten functioneren. Oftewel: een fantastisch sport- en leerklimaat. Zo past de nieuwe topsporthal naadloos in de gezonde Kenniscampus Ede en de regio FoodValley. LooHorst is de partner voor de integrale terreinaanleg met bijzondere elementen zoals waterinfiltratie, een stormbaan, een beachvolleybalveld en een grote parkeerfaciliteit van doorlatende verharding. De planning is medio mei gereed

Update start 2017; Na de aftrap van de bouw wat LooHorst het eerste aan zet met het bouwrijp maken van het perceel. Ook werden in die fase de eerste voorzieningen voor de riolering van het gebouw aangebracht.

Update januari 2018; De bouw vordert gestaag en annex daaraan werkt LooHorst vanuit het achterterrein vooruit richting het gebouw. De parkeerplaats is inmiddels grotendeels gelegd met de grasbetonstenen nadat het infiltratieriool en de drainage waren aangebracht.

Update april: Na het gereedkomen van de plantvakken wordt, voor zover mogelijk de beplanting aangebracht en het grasbeton ingezaaid. Een deel van de beplanting zal naar het najaar moeten worden verschoven om het gewenste resultaat te behalen.

Update juni 2018; De eerste oplevering heeft plaats gevonden en het geheel begint al de voltooiing te naderen. Bijzondere elementen, zoals de stormbaan en het beachvolleybal veld zijn bijna bruikbaar. En ook de terreinverlichting is door ITN geïnstalleerd. De laatste weken voor de opening op 14 juli vragen om een goed samenspel tussen alle partijen; er wordt gewerkt met een prima bouwteam!