SWL_Houten_HoogHeemRaadschap_Concept_1080p_Photo - 1

Terreininrichting en D&C tuininrichting Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden Houten, 2018

Het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden verbouwt haar pand in Houten compleet en maakt het weer toekomstbestendig. LooHorst voert de omliggende terreininrichting uit met als bijzonderheid de inrichting van de binnentuin op basis van Design&Construct. Op de drie de onderdelen van deze EMVI aanbesteding is er een zeer hoge score behaald. Onder andere door een slim, efficiënt en duurzaam ontwerp van de binnentuin. In de motivering werd o.a. het uitgekiend ontwerp, ontworpen samen met een externe T&L architect, en hergebruik van bestaande materialen als zeer positief benoemd. de realisatie loopt vanaf medio maart 2018. Onderdelen zijn grondwerk, rioleringen, verhardingen, een vijverpartij, beplanting en bomen en de binnentuin met veel verblijfsruimten en een loopbrug als toegang naar het pand.

Update maart 2018; De werkzaamheden verlopen naar wens, alle beplanting is gerooid en de wadi’s en vijver beginnen vorm te krijgen. Een belangrijk punt binnen de verduurzaming van het terrein is het afkoppelen van het hemelwaterafvoer vanaf het dak. Het regenwater zal via een slim systeem met diverse wadi’s en een vijverpartij uiteindelijk infiltreren in de ondergrond. Naast infiltratie ontstaat er daardoor ook een mooi stuk extra biodiversiteit.