IMG-20161202-WA0003

Sedumdak Brummen

In Brummen zijn eind november twee nieuwe sedumdaken opgeleverd die de onderliggende gebouwen voorzien van fraai groen dak. Een mooie impuls aan de duurzaamheid van de gebouwen. Deze gebouwen zijn onderdeel van een nieuwbouwproject van Zorggroep Philadelphia en zullen worden bewoond door cliënten die ernstig meervoudig beperkt (EMB) zijn en ouder wordende cliënten met intensieve zorgvraag. Het werk is uitgevoerd in opdracht van Bouwbedrijf Van Driesten uit Harskamp in een prima samenwerking met de andere partijen die bij de bouw zijn betrokken. Er is 735m2 aan sedummatten gelegd op een ondergrond van substraat en drainagematten. Weliswaar in een seizoen dat er niet veel groei meer in zit, maar toch nu al een mooi beeld. Nu is het aan de dakbegroeiing om weer goed dicht te groeien en dan zal het van de zomer een mooi dicht en vooral gevarieerd groen aanzicht worden!