IMG_0023

Schuytgraaf Arnhem

In de Arnhemse wijk Schuytgraaf is LooHorst bezig met het aanplanten/verplanten van een groot aantal bomen. Deze bomen zijn onderdeel van een project waarbij voor het eerst gehandeld vanuit de ‘Integrale beplantingsmethode Ruyten’ (IBR) van innoVIRENS, wat inhoudt dat het terrein met een beperkt aantal vegetatievormen wordt ingeplant, maar wel direct van een forse (volwassen) maat. Hierbij ligt de focus vooral op een sneller gerealiseerd eindbeeld. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.innovirens.nl

LooHorst buigt zich binnen dit project over diverse beplantingsvormen, waarbij de bomenrij bij een reeds bestaande lindelaan aantakt en deze oorspronkelijke laan deels wordt hersteld. Diverse iepen zijn bij laan verwijderd en als landschappelijk element bij elkaar geplaatst  Tevens verzorgen wij diverse struwelen en wordt er gewerkt met houtwallen die de ecologische waarde van het gebied ondersteunen.