Daktuin 't Harde I

Daktuin ‘t Harde

Bovenop de nieuwbouw van een appartementencomplex is LooHorst bezig met de realisatie van een daktuin. Het gebouw zelf is ook nog in volle aanbouw dus bouwvakkers en hoveniers lopen door elkaar heen om hun werk uit te voeren. Voor de vormgeving van de tuin zijn meerdere opties aangereikt, waarvan uiteindelijk een is uitgekozen voor realisatie. De tuin zal bestaan uit een drietal grote, vierkante bakken met daarin een vasteplantensortiment, grassen en hogere heesters. De bakken liggen tussen te betreden kunstgras en niet te betreden dakgrind. Om de tuin heen staat een beukenhaag die de twee bewonersgroepen van elkaar scheidt; de particuliere bewoners en bewoners vanuit Zorggroep ‘s Heeren Loo.