Foto collage

Caring environments; Loohorst en zorg nieuwe stijl

Dat groen en de buitenruimte kunnen bijdragen aan de gezondheid en het welzijn is inmiddels breed bekend. Veel zorginstellingen hanteren daarbij de term healing environment vanwege de bijdrage aan genezingsprocessen. Loohorst Landscaping heeft de visie dat het belang van groen en de buitenruimte voor de zorg breder ligt. Daarom wordt er met caring environments gewerkt aan een zo compleet mogelijke zorgzame omgeving, met als doel betekenis voor allen die in en rond zorginstellingen wonen, werken en verblijven.

Caring environments

Zorginstellingen zijn steeds vaker plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen en zijn tegelijkertijd steeds meer geïntegreerd in de leefomgeving, met mensen in verschillende levensfasen en in verschillende omstandigheden. Besloten plekken zijn er alleen waar dat echt nodig is en er is steeds meer integratie met de openbare ruimte in de omgeving. Dit is een positieve ontwikkeling, die generaties en groepen onderling verbindt. De plaats en de inrichting van de faciliteiten leveren daar een belangrijke bijdrage aan. Met de aanpak van Loohorst Bedenken & Maken worden bijpassende buitenruimten als caring environments gerealiseerd en vervolgens in stand gehouden met Terreinzorg & Service. Reinald van Ommeren van Loohorst stelt: ‘Met caring environments helpen en ondersteunen we mensen om individueel de invulling van hun eigen leven te blijven bepalen en om deel te nemen aan en opgenomen te worden in de maatschappij. De buitenruimte, ingericht als zorgzame omgeving, is daarbij van essentieel belang!’

Variatie aan instellingen

Bij steeds meer caring environments is de integratie zo ver doorgevoerd dat de grenzen met de omgeving vervagen. Vanzelfsprekend zijn de aard, de plaats en de omvang van de instelling bepalend voor de mogelijkheden en daarnaast vooral ook de visie en het beleid van de organisatie erachter. Loohorst is actief binnen een breed spectrum van de zorgwereld, van ziekenhuizen, verpleeg- en ouderenzorg tot plekken voor mensen met een beperking. Vaak gaat het om grotere objecten, maar soms ook om een enkele woning in een woonwijk. Steeds wordt er gekeken wat de opties zijn om een caring environment te maken of te behouden.

De volgende cases van opdrachtgevers die veel waarde aan de buitenruime hechten, geven ieder voor zich een beeld van wat een  caring environment kan betekenen.

IMG_8537

Groot Schuylenburg, Apeldoorn: zorg op maat voor mensen met een beperking

De tijd dat we mensen met een verstandelijke beperking wegstopten, ligt ver achter ons. Met de plekken die daar vroeger voor gebruikt werden, gebeuren inmiddels mooie dingen. ’s Heeren Loo bouwt op Groot Schuylenburg in een parkachtige omgeving mooie woningen voor zijn cliënten. Dit gebeurt volgens een vast huisvestingsconcept. Hierdoor kunnen woningen in de toekomst eenvoudig worden aangepast aan de wensen en behoeften van de cliënt. Een woning met studio’s kan bijvoorbeeld met weinig inspanning worden omgebouwd tot appartementencomplex. In samenwerking met Arcadis en Stadwaterland heeft Loohorst de afgelopen jaren een groot deel van de buitenruimte heringericht als zorgzame omgeving: besloten waar nodig, open waar mogelijk, en passend in de omgeving, met veel ruimte voor de doelgroep jongeren. Over het geheel genomen is de inrichting zo gemaakt dat er veel interactie kan zijn met de aansluitende woonwijk, bijvoorbeeld met het voorplein waar de buurtwinkel en de Brasserie te vinden zijn. De parkachtige omgeving kan volop worden benut door bewoners, personeel, familie, vrienden en buurtbewoners. De essentie is dat er hier voor allen een echt thuisgevoel is.

‘Voedingsziekenhuis’ Gelderse Vallei, Ede

Voeding en beweging zijn de bouwstenen van de zorg van het Edese ziekenhuis. Patiënten merken dat door een uitstekende maaltijdservice en een goed advies, gebaseerd op de nieuwste inzichten uit (eigen) wetenschappelijk onderzoek. Patiënten genezen sneller door gezond eten en voldoende beweging. De buitenruimte, met een hoog aandeel groen, speelt daarbij belangrijke rol. De basis is ontworpen door Paul Poelmans. Met Terreinzorg & Service wordt deze zorgzame omgeving door Loohorst al jaren op niveau gehouden en waar nodig aangepast. Ook wordt het geheel altijd toegankelijk gehouden, bijvoorbeeld door 24/7 intensieve gladheidsbestrijding. Bijzonder is het kweken van groente in de patio door leerlingen van Aeres Ede samen met Loohorst, die weer beschikbaar is voor bezoekers en patiënten. Een mooie zorgzame toevoeging is de recent aangelegde, meer besloten verblijfstuin, en ook de revalidatietuin mag genoemd worden. Hier gaan healing en caring dus als vanzelfsprekend in elkaar over.

Landgoed Veldwijk, Ermelo: regie over eigen leven

GGz Centraal ziet zich als terreineigenaar voor de uitdaging gesteld het aantal vierkante meters zo efficiënt mogelijk te benutten en ggz-zorg aan te bieden in moderne gebouwen die voldoen aan de eisen van deze tijd. Vastgoed en grond die niet meer ten dienste staan van de patiëntenzorg, worden beoordeeld op mogelijkheden tot herontwikkeling. Dat heeft tot gevolg dat veel gebouwen en terreindelen een andere bestemming krijgen. Het geheel gaat daarmee ruimte bieden aan een nieuwe kwalitatief hoogwaardige invulling met functies die, naast de bestaande zorgfunctie, aansluiten bij de behoefte van de samenleving. Voor een flink deel heeft dat al invulling gekregen met particuliere woningen, geïntegreerd in het gebied. In samenwerking met de gemeente Ermelo wordt het landgoed gaandeweg een plek waar veel mensen samenkomen. Loohorst verzorgt de terreinen en past deze aan de ontwikkelingen aan. Recent werd er een beweegtuin ingericht waar iedereen welkom is, van revaliderende cliënten tot jongeren en senioren uit het dorp. Van een gesloten omgeving naar een open caring environment, dus.

IMG_8437

Axioncontinu, Utrecht: optimisten in de zorg

Axioncontinu houdt er een geheel eigen benadering op na. Bij Axion begint de zorgvraag namelijk altijd met iets wat niet meer lukt, tijdelijk of blijvend, met ‘onmogelijkheden’ die het leven van degene die het overkomt vaak flink raken. Verzorgd wonen houdt in dat je definitief weg bent uit je vertrouwde omgeving en dingen moet achterlaten. Intensief revalideren betekent meestal dat je een lange periode niet meer thuis eet en slaapt. Maar ook als je wel in je eigen omgeving kunt blijven, is er altijd sprake van een ingreep in Een prachtige, bosrijke woonomgeving die uitnodigt tot ontmoeting je dagelijkse ritme en je privacy. Dat vraagt om een zorgzame omgeving. Zoals vermeld op de website van Axion: ‘Wij zijn opgewekte, positieve mensen. Ook in situaties waarin het perspectief maar heel beperkt is. Dat is de manier waarop we naar ons werk, onze organisatie en naar de zorg als geheel kijken. Niet voor niets is ons motto: “Axioncontinu. Optimisten in de zorg”.’ Dat krijgt bijvoorbeeld invulling in de intensieve binnentuin voor dementerende ouderen met een open blik naar de omgeving bij de Voorveldse Hof, naar een ontwerp van Theo Reesink en gemaakt door Loohorst, inclusief de nazorg. De directe buren zijn studenten en andere bewoners, die elkaar kunnen treffen in de Brasserie. Enige jaren geleden werd de Wartburg heringericht en op dit moment worden er een nieuw zorghotel en een behandelcentrum, Domstate, gerealiseerd, met Loohorst als partner voor het terrein naar een ontwerp van MTD. Het zijn zorgzame omgevingen die komen vanuit de genen van Axioncontinu, met veel praktische inbreng van Loohorst bij de realisatie.

Oranjepark, Ermelo: meer-generatiebuurt met sociale samenhang

Het Oranjepark wordt in Ermelo ontwikkeld door de Zorggroep Noordwest-Veluwe. Binnenkort start de uitvoering van een bijzonder project: een schitterende nieuwe woonwijk met een innovatief concept. De komende jaren ontstaat er op het terrein rond de Julianalaan een sterk woon-zorggebied waarin jong en oud, vitaal en kwetsbaar, alleenwonenden en gezinnen samen leven en naar elkaar omkijken. Op een heel praktische manier helpen en versterken zij elkaar, vrijwillig en op basis van wederkerigheid, in een prachtige, bosrijke woonomgeving die uitnodigt tot ontmoeting. Dit plan is geïnspireerd op het Liebenau-principe. Het eerste gebouw, dat begin 2019 wordt opgeleverd aan de Sparrenlaan, zal een woonzorgcentrum voor kwetsbare ouderen zijn. Dat is het eerste gebouw waarin de visie op zorgzaam samenleven werkelijkheid wordt. Zowel de Buurtkamer in dit gebouw als het park eromheen zal van meet af aan als trekpleister fungeren voor de hele buurt. Jong en oud komen daar samen, voelen zich welkom en zijn bovendien volwaardig onderdeel van de buurtgemeenschap. De realisatie ligt in handen van een bouwteam, waarbinnen Loohorst op basis van Bedenken & Maken de terreininrichting voor zijn rekening neemt. Imoss maakt daarvoor een masterplan en werk dat uit tot een VO. Samen met de gemeente Ermelo heeft de Zorggroep besloten te gaan proberen voor dit gebied een NL Greenlabel Gebiedslabel te behalen: een mooie kapstok om een caring environment in optima forma met duurzaamheid en kwaliteit aan te hangen, en als geheel meetbaar te maken.