asasaaa

Openbare ruimte

Werken in en aan de openbare ruimte betekend voor LooHorst feitelijk werken voor de beleving van het publiek en de bewoners. Daarom sluiten we als partner zo veel mogelijk aan bij de wensen en processen van de opdrachtgever en willen daarmee een eenheid vormen. Vaak zijn onze mensen het aanspreekpunt, maar ook de oren en ogen op de werkplek of in de wijk. LooHorst kan dit partnerschap op veel verschillende facetten invullen.

ONTWERP EN PLANVORMING

Vaak is dit een eigen activiteit van de opdrachtgever. Maar regelmatig participeren wij in dit proces met een praktische inbreng. In deze fase brengen we alle betrokkenen, wensen, gebruiksdoel en eisen in beeld. Daaruit ontstaat een programma van eisen wat het startpunt is voor ons creatieve proces. Samen met u komen we concreet tot een definitief ontwerp, welke altijd origineel, verrassend creatief en op maat gemaakt wordt. Voor het ontwerp werkt LooHorst samen met meerdere professionele ontwerpers die het best passen bij de vraag. Daarna kunnen wij dit verder technisch uitwerken middels engineering en een werkomschrijving of bestek.   Lunss prom dresses collection includes plenty of the best discount prom dresses, such as long prom dresses, strapless prom dresses, celebrity prom dresses and more.

GRONDWERK, VERHARDINGEN EN RIOLERING & WATER

De realisatie van het project begint met het grondwerk, de grondverbetering, afwatering en verhardingen. Deze maken onderdeel uit van het integrale werkpakket wat LooHorst aanbiedt. Bij voorkeur met een gesloten grondbalans. Actueel daarbij is ook het infiltreren van water op eigen terrein. Voor verhardingen heeft de toepassing van duurzame producten veel aandacht.De projecten variëren qua omvang tussen een tuin en een complete wijkinrichting. LooHorst heeft veel ervaring met het toepassen van natuursteen in verhardingen, opsluitingen en zitranden. Samen met onze leveranciers vinden we steeds een optimale oplossing. Ook wordt, indien gewenst, beregening in deze fase van de aanleg aangebracht.

TERREININRICHTING

De terreininrichting wordt compleet gemaakt met onderdelen zoals verlichting, meubilair, bebording en hekwerken. We passen hiervoor maatwerk toe voor een mooie prijs-kwaliteitverhouding, samen met onze partners in steen-, hout- en metaalbewerking.

RENOVATIE

Bij renovatie wordt feitelijk hetzelfde proces doorlopen als bij nieuwe aanleg. Echter wordt in dit geval ook heel goed bekeken wat behouden kan worden. Ook hergebruik wordt zo veel mogelijk toegepast, bijvoorbeeld van verhardingen. Vaak kan met een beperkte ingreep en een aantal mooie toevoegingen een groots resultaat worden bereikt.

Onderhoud

VERZORGEND ONDERHOUD

Verzorgend onderhoud bestaat uit regelmatig terugkerende verzorgende werkzaamheden, zoals maaien, onkruidvrij maken, vegen, bemesten en snoeien. Per onderdeel moet er samenhang zijn om een verzorgd totaalbeeld te hebben. Want als de beplanting goed verzorgd is maar de verharding er slordig bij ligt, dan is het beeld niet in balans. In de werkomschrijving bij de onderhoudsofferte specificeren wij dan ook duidelijk het onderhoud per onderdeel.

TECHNISCH ONDERHOUD

Technisch onderhoud bestaat uit herstel- en verbeterwerkzaamheden die meestal eenmalig zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan herstel van verharding en meubilair of het renoveren van een beplantingsvak. Voor een goed beheer is zowel verzorgend als technisch onderhoud nodig. Voor achterstandssituaties kunnen we voor het reguliere onderhoud begint een inhaalslag of een zogeheten nulbeurt uitvoeren.

FREQUENTIEBESTEK

Een onderhoud op basis van een frequentiebestek betekent dat er vooraf een frequentie van de werkzaamheden wordt afgesproken. Er staat bijvoorbeeld in hoe vaak er gemaaid wordt. Soms wordt er ook een bewerkinspercentage genoemd. Bijvoorbeeld 50% van de bomen wordt gesnoeid in de afgesproken periode. Als opdrachtgever is het mogelijk om vooraf hiermee een werkpakket samen te stellen. Bij grotere bestekken wordt dit vaak op basis van de RAW systematiek gedaan.

BEELDBESTEK

Onderhoud op basis van beeld betekent dat het onderhoud gerealiseerd wordt op basis van afbeeldingen en beschrijvingen. De wijze waarop deze kwaliteitsniveaus bereikt worden en de frequentie van de daarvoor benodigde handelingen liggen daarbij voor verantwoording van LooHorst.

Projecten

DCIM100MEDIADJI_0020.JPGGroen op hellend dak Zwolle

Hemmink B.V. levert producten, oplossingen en concepten van ruim 25 sterke merken die toegepast worden in de (woning)bouw en industrie. De producten en...

De-Luifel-artist-impressie-ABB-ABBBouwgroep-1440x600(Dak-)tuin en terrein De Luifel Philadelphia Amstardam

LooHorst maakt de (dak-)tuin en het terrein voor Zorgcomplex De Luifel in Amsterdam. Dit is ...

MIX-architectuur-Ede-Simon-Stevinkazerneterrein-de-Verbinding-storytelling4Daktuin Verbinding Ede voor Bouwbedrijf van Ree Bouwbedrijf

Op de voormalige Simon Stevin Kazerne bouwt van Ree een fraai appartementencomplex met architectuur van Mix Architecten. Mix noemt het een 'Markant...