LooHorst-bijenhotel-tour groot succes!

LooHorst-bijenhotel-tour groot succes!

Afgelopen periode heeft LooHorst in verband met haar 12,5 jarig jubileum een aantal klanten op een cadeau getrakteerd! Want wie jarig is deelt uit, dus hebben wij speciaal voor deze mijlpaal prachtige bijenhotels laten maken door de mensen van GGZ Veldwijk. De hotels zijn om de solitaire wilde bij een steuntje in de rug te bieden, omdat bijen het de laatste jaren erg zwaar hebben. O.a. door het gebruik van pesticiden, de varroamijt, monoculturen in de landbouw en de verstening van de buitenruimte  zorgen voor massale bijensterfte over de hele wereld.

Nu denken mensen te helpen door zelf bijenkasten te gaan houden om de populaties te vergroten, maar dat vergroot eigenlijk alleen maar het tekort aan voedsel. Onze kasten zijn daarom speciaal voor de solitaire bij, niet voor hele volkeren. Met deze actie hoopt LooHorst het bewustzijn omtrent dit probleem te vergroten onder haar relaties en de maatschappij. De volgende stap is om ook de hoeveelheid voedsel te vergroten door mensen bewuster te maken over drachtplanten en wat voor effecten de verstening van onze buitenruimte nu eigenlijk heeft!