Grote Juglans geplaatst in Bijsteren!

Grote Juglans geplaatst in Bijsteren!

Afgelopen donderdag heeft LooHorst onder toeziend oog en met hulp van wethouders Nico Gerritsen en Roelof Koekkoek van gemeente Putten een grote notenboom geplaatst in de wijk Bijsteren. De Juglans regia van maatje 70+ werd met een grote kraan op zijn plaats geheveld en gold als een symbolische overhandiging van de projectontwikkeling van dhr. Gerritsen naar het beheer van dhr Koekkoek.

“De eerste plannen voor Bijsteren werden ontwikkeld in 2001, waarna in 2005 kon worden begonnen het bouwrijp maken van de eerste fase. Een jaar later werd de eerste steen gelegd. Op dit moment is net begonnen met de bouw van de laatste woningen op vrije kavels of staat de bouw op punt van beginnen. Dat vormt echter geen beletsel de wijk als afgerond te zien. Gerritsen gaf aan apetrots te zijn door het gereedkomen van een wijk die past bij het dorpse karakter van Putten. Ook al kon er, mede door de crisis, niet altijd worden gebouwd in het gewenste tempo.” -De Puttenaer

LooHorst is in Bijsteren verantwoordelijk voor de aanleg- en onderhoudswerkzaamheden van het openbaar groen. De wijk, die momenteel in een afrondende fase is qua bouw, heeft daarom op bepaalde delen al een goed aangeslagen groenvoorziening die de ervoor zorgt dat de lente al goed zichtbaar is.