Flora & Fauna gecertificeerd!

Flora & Fauna gecertificeerd!

LooHorst heeft het nieuwe jaar mogen beginnen met de uitreiking van diploma’s aan een aantal hoveniers die zijn geslaagd voor het Flora & Fauna examen op niveaus 2 & 3! Doordat op de Nederlandse Rode Lijst een groot aantal beschermde dieren en plantsoorten staan, is het van belang dat iedereen goed weet wat er gedaan moet worden als dergelijke soorten worden aangetroffen tijdens het werk. Moet er een melding gedaan worden, moet het verplaatst worden, moet het werk stilgelegd worden of zijn er andere maatregelen die gelden? Onze jongens weten nu hoe ze het moeten aanpakken en versterken daarmee het milieubewuste karakter van LooHorst.

Onze felicitaties gaan uit naar:
- Henk Vermeulen
- Arjen van Silfhout
- Gerald Teunissen
- Randy Adam
- Ruben Quintus
- Gerard Boer
- Hans Maasland
- Evert van Tol
- Bart Huisman
- Henk Schouten
- Lennart Duursma
- Albert de Koning
- Adrie Kelderman

Allemaal goed gedaan!