header-ONTWERP

Bedenken & Maken

Nieuwbouw en renovatie van terreinen biedt enorme kansen om waarde toe te voegen aan uw buitenruimte. Wij nemen de gehele terreininrichting, met alles wat daar bij hoort, voor onze rekening. Door creativiteit en innovatie zal LooHorst u verrassen. Buiten de gebaande paden start onze creativiteit en vertalen wij dromen in ontwerpen en realisatie.

ONTWERP EN PLANVORMING

In deze fase brengen we alle betrokkenen, wensen, gebruiksdoel en eisen in beeld. Daaruit ontstaat een programma van eisen wat het startpunt is voor ons creatieve proces. Samen met u komen we concreet tot een definitief ontwerp, welke altijd origineel, verrassend creatief en op maat gemaakt wordt. Voor het ontwerp werkt LooHorst samen met meerdere professionele ontwerpers die het best passen bij de vraag. Daarna kunnen wij dit verder technisch uitwerken middels engineering en een werkomschrijving of bestek.

pijl

BREEAM: Bouwen voor de toekomst

Duurzaam scoren
BREEAM-NL is een beoordelingsmethode om de duurzaamheidsprestatie van gebouwen te bepalen. In de bouw is de Building Research Establishment Environmental Assessment Method al goed ingeburgerd en beoordelen veel ontwikkelaars hun plannen aan deze methode. Behalve dat binnen gebouwen veel bereikt moet worden op het gebied van duurzame ontwikkeling en materiaalgebruik, kan ook uw buitenruimte helpen uw BREEAM-score te verhogen. LooHorst helpt u daarbij!

Mogelijkheden
Diverse mogelijkheden zijn er om van uw bedrijfsterrein een duurzame locatie te maken. Heeft u bijvoorbeeld al gedacht aan de buitenkant van uw pand? Dak- & Gevelgroen verbetert niet alleen de esthetiek van uw pand, maar vergroot de ecologische waarde, vermindert uw energieverbruik, verbetert de luchtkwaliteit rondom uw pand en brengt nog veel meer voordelen met zich mee!

Kleine stapjes, groot effect
Voor het terrein zelf kunnen grote stappen gemaakt worden door bijvoorbeeld de diversiteit in uw beplanting te vergroten, gebruik te maken van drachtplanten (trekken bijen, vlinders, etc.), ontkoppeling van regenpijpen om piekbelasting van het riool tegen te gaan en bodeminfiltratie te verbeteren. Maak van het gazon een kruidenrijk grasland en haal onnodige verhardingen weg om ruimte te maken voor groen. Wij kunnen daarnaast een ecoloog inschakelen om uw terrein te inventariseren en te helpen ontwikkelen.

Benieuwd wat uw terrein kan betekenen, dan gaan wij graag in gesprek!

GRONDWERK, VERHARDINGEN & RIOLERING EN WATER

De realisatie van het project begint met het grondwerk, de grondverbetering, afwatering en verhardingen. Deze maken onderdeel uit van het integrale werkpakket wat LooHorst aanbiedt. Bij voorkeur met een gesloten grondbalans. Actueel daarbij is ook het infiltreren van water op eigen terrein. Voor verhardingen heeft de toepassing van duurzame producten veel aandacht.

De projecten variëren qua omvang tussen een tuin en een complete wijkinrichting.

LooHorst heeft veel ervaring met het toepassen van natuursteen in verhardingen, opsluitingen en zitranden. Samen me onze leveranciers vinden we steeds een optimale oplossing.

Ook wordt, indien gewenst, beregening in deze fase van de aanleg aangebracht.

Reinald de Ondernemer
Reinald van Ommeren is verantwoordelijk voor de totaliteit dat LooHorst is. Als directeur houdt hij zich bezig met de projectenstroom, maar ook met de nieuwe innovaties, duurzaamheid en ontwikkelingen van het bedrijf. Reinald treedt op als contactpersoon bij de meeste klanten.

“LooHorst is niet zomaar een standaard hoveniersbedrijf, maar profileert zich als een warme bakker; wij maken goede producten, met goede mensen”

TERREININRICHTING

De terreininrichting wordt compleet gemaakt met onderdelen zoals verlichting, meubilair, bebording en hekwerken. Vaak passen wij hiervoor maatwerk toe voor een mooie prijs-kwaliteitsverhouding, samen met onze partners in steen-, hout- en metaalbewerking.

RENOVATIE

Bij renovatie wordt feitelijk hetzelfde proces doorlopen als bij nieuwe aanleg. Echter wordt in dit geval ook heel goed bekeken wat behouden kan worden. Ook hergebruik wordt zo veel mogelijk toegepast, bijvoorbeeld van verhardingen. Vaak kan met een beperkte ingreep en een aantal mooie toevoegingen een groot resultaat worden bereikt.

Projecten

DCIM100MEDIADJI_0020.JPGGroen op hellend dak Zwolle

Hemmink B.V. levert producten, oplossingen en concepten van ruim 25 sterke merken die toegepast worden in de (woning)bouw en industrie. De producten en...

De-Luifel-artist-impressie-ABB-ABBBouwgroep-1440x600(Dak-)tuin en terrein De Luifel Philadelphia Amstardam

LooHorst maakt de (dak-)tuin en het terrein voor Zorgcomplex De Luifel in Amsterdam. Dit is ...

MIX-architectuur-Ede-Simon-Stevinkazerneterrein-de-Verbinding-storytelling4Daktuin Verbinding Ede voor Bouwbedrijf van Ree Bouwbedrijf

Op de voormalige Simon Stevin Kazerne bouwt van Ree een fraai appartementencomplex met architectuur van Mix Architecten. Mix noemt het een 'Markant...